سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان
مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات


 

مجوزهای آسیاتک

 

مجوز UNSP

1 روز،9 ساعت

پروانه FCP

1 روز،9 ساعت

شماره اقتصادی

7 ساعت،47 دقیقه

 
 

افتخارات آسیاتک

 

لوح افتخار اپراتور برتر

2 ساعت،58 دقیقه

تندیس دیاموند

3 ساعت،25 دقیقه

جایزه ملی تعالی سازمانی

3 ساعت،28 دقیقه

لوح تعالی نخبگان

3 ساعت،27 دقیقه

نشان ستاره های فناوری

3 ساعت،38 دقیقه

نمایشگاه الکامپ خوزستان

3 ساعت،33 دقیقه

تندیس ITA

3 ساعت،45 دقیقه

تندیس ITA

3 ساعت،45 دقیقه

گواهینامه‌های آسیاتک 

ISO 9001:2015

1 سال،6 ماه

ISO 9001:2015

1 روز،8 ساعت

ISO 14001:2015

1 سال،6 ماه

ISO 14001:2015

1 روز،8 ساعت

ANSI/TIA-942-B-2017

7 ساعت،57 دقیقه

ANSI/TIA-942-B-2017

1 سال،6 ماه

استاندارد ISO 45001:2018

1 روز،8 ساعت

گواهینامه افتا

7 ساعت،49 دقیقه

ISO 20000-1:2018

8 ساعت،6 دقیقه

ISO 20000-1:2018

1 سال،3 ماه

ISO 20000-1:2018

1 سال،3 ماه

ISO 20000-1:2018

1 سال،3 ماه

ISO 10015:2019

1 روز،8 ساعت

ISO 10001-2018

1 روز،8 ساعت

ISO 10002

1 روز،9 ساعت

ISO 10003

1 روز،9 ساعت

ISO 10004-2018

1 روز،8 ساعت