سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان
حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

None

 

 

کمیته‌های تخصصی

 

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید و در راستاي رعایت مفاد ماده ۴۲ "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته‌های تخصصي و اجرايی را كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيات مديره و :مديران تشكيل يافته به صورت ترکیب کمیته‌های شرکت به شرح تصویر زیر اعلام می‌کند:

   


 

حقوق و مزایای مدیران

 
 • حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي موظف هيات مديره شركت انتقال داده‌های آسیاتک، با رعايت الزامات قانوني و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي‌گردد.
 

ارزیابی عملکرد

 

ارزيابي، سنجش و مستندسازي عملكرد مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت‌ها

با هدف ارزيابي عملكرد و ارتقا بهره‌وري مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي زيرمجموعه، در قالب فرآيندي نظام‌مند و يكپارچه عملكرد شركت‌ها به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
 • ارزيابي عملكرد سالانه (مجامع عمومي عادي ساليانه)
 • ارزيابي عملكرد و كنترل بودجه‌اي ادواري (در مقاطع ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه)
 • ارزيابي ادواري بر اساس شاخص‌ها و اهداف تخصصي ابلاغي (اهداف مالي و استراتژيك ابلاغي)
 • و...

بازخورد و نتايج ارزيابي‌ها، تكاليف و توافقات مديريتي مربوطه به صورت مستند تهيه و به مبادي ذيربط ابلاغ مي‌گردد.

 

ارزيابي، سنجش و مستندسازي اثر بخشي تصميمات هيات مديره شركت‌ها

 • با هدف ارزيابي و سنجش اثر بخشي تصميمات هيات مديره، در قالب فرآيندي مشخص تمامي صورتجلسات هيات مديره شركت‌هاي زيرمجموعه به صورت مستمر و ماهيانه، با بهره‌گيري از شاخص‌هاي مشخص و استاندارد مورد پايش و تحليل قرار گرفته و بازخورد آن با هدف كيفي‌سازي تصميمات هيات مديره، به صورت مستند تهيه و ارائه مي‌گردد.

  با توجه به وظايف هيات مديره و در راستاي الزامات قانون تجارت، اساسنامه شركت‌ها و دستورالعمل حاكميت شركتي، ضوابط و نحوه تشكيل جلسات به كليه شركت‌هاي زيرمجموعه ابلاغ شده و رعايت آن به صورت مستمر مورد پايش قرار مي‌گيرد.

 

سایر رویه‌های حاکمیت شرکتی

 

جبران خدمات هيات مديره و مديران شركت‌های زيرمجموعه

حقوق و مزايای مديرعامل و اعضا موظف هيات مديره شركت‌های زيرمجموعه، با رعايت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي‌گردد. پاداش عملكرد مديران عامل و اعضا هيات مديره،طبق تصمیمات مجمع و مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رويه‌ای نظام‌مند و يكپارچه، براساس ميزان دستيابی به اهداف و توافقات مديريتی تعيين و پرداخت می‌گردد.
 

ابلاغ ماموريت و وظايف مديران شركت‌های زيرمجموعه

در راستای الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تكاليف مجمعی شركت آسیاتک، "ماموريت‌ها، وظايف قانونی و رويه‌های حاكميت شركتی" با هدف شفافيت، حفظ حقوق سهامداران و ذينفعان، مسئوليت پذيری و پاسخگويی هيات مديره و حصول اطمينان از تداوم فعاليت، تدوين و به صورت مستمر به كليه شركت‌های زيرمجموعه ابلاغ مي‌گردد.
 

ابلاغ رويه‌های حاكميت شركتی به شركت‌های زيرمجموعه

در راستای ايجاد وحدت رويه در شركت‌های زيرمجموعه و حصول اطمينان از رعايت اصول حاكميت شركتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظير موارد زیر) به شركت‌ها ابلاغ و ميزان رعايت اين اصول، به صورت نظام‌مند و مستمر مورد پايش قرار می‌گيرد.
 
 • ضوابط تشكيل كميته و واحد حسابرسی داخلی
 • ضوابط تشكيل كميته ريسك
 • سياست‌ها و ضوابط تدوين بودجه ساليانه
 • ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی ساليانه.
 • ضوابط رعايت قانون ارتقا سلامت اداری
 • و...