درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

  • باشگاه مشتریان

 

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

>

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

 

باشگاه مشتریان آسیاتک محلی است که  مشترکین آسیاتک می توانند طبق روش های اعلام  شده امتیازگیری ، امتیاز دریافت کنند و متناسب با امتیازات خود از جوایز آن بهره مند شوند، در باشگاه جشنواره های مختلفی متناسب با مناسبت ها، فصل ها و موقعیت ها برگزار می شود . افرادی که در این جشنواره ها شرکت می کنند ، می توانند طبق قوانین آن جشنواره از جوایز و قرعه کشی ها بهره مند شوند .

جهت ثبت نام یا ورود به باشگاه کلیک کنید .

لیست امکانات شما در پنل کاربری به شرح زیر می باشد :

۱.    داشبورد اصلی باشگاه
۲.    قوانین و امتیازات
۳.    جوایز و پاداشها
۴.    دعوت دوستان
۵.    سفارشات و خریدها

 

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک
درباره باشگاه مشتریان آسیاتک
Product rating: 4.5 out of 5 with 129369 ratings

درباره باشگاه مشتریان آسیاتک

 

باشگاه مشتریان آسیاتک محلی است که  مشترکین آسیاتک می توانند طبق روش های اعلام  شده امتیازگیری ، امتیاز دریافت کنند و متناسب با امتیازات خود از جوایز آن بهره مند شوند، در باشگاه جشنواره های مختلفی متناسب با مناسبت ها، فصل ها و موقعیت ها برگزار می شود . افرادی که در این جشنواره ها شرکت می کنند ، می توانند طبق قوانین آن جشنواره از جوایز و قرعه کشی ها بهره مند شوند .

جهت ثبت نام یا ورود به باشگاه کلیک کنید .

لیست امکانات شما در پنل کاربری به شرح زیر می باشد :

۱.    داشبورد اصلی باشگاه
۲.    قوانین و امتیازات
۳.    جوایز و پاداشها
۴.    دعوت دوستان
۵.    سفارشات و خریدها