دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اینترنت, اینترنت پرسرعت, اینترمن پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت ای دی اس ال کشور جهت گسترش ارائه خدمات اینترنت پرسرعت اقدام به اجرای طرح ویژه ای برای استفاده از خدمات اینترنت پر سرعت ای دی اس ال برای دانشجویان، اساتید و پرسنل این دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نموده است .
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

>

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت کشور در راستای رسالت اجتماعی خویش برای فراهم آوردن زیر ساختهای لازم برای گسترش ارائه خدمات به همه آحاد جامعه، به خصوص جامعه دانشگاهی که از اصلی ترین استفاده کنندگان از خدمات اینترنت پرسرعت می باشند طرح مشارکت دو ساله ای را با همراهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند. این طرح شامل ارائه امکانات ویژه برای استفاده از خدمات اینترنت پر سرعت ای دی اس ال  برای دانشجویان، اساتید و پرسنل این دانشکده، برگزاری دوره های مشترک علمی، مشارکت در برگزاری کنفرانس ها ، حضور در تبلیغات محیطی ، حضور پیوسته واحد فروش آسیاتک در دانشکده مدیریت،  مشارکت در طرح های برگزار شده در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بسیاری فعالیت های مشترک دیگرمی باشد.

پین کد تخفیف :
آسیاتک با همراهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به مناسبت عید نوروز طرح عیدانه ای را ویژه دانشجویان، اساتید و پرسنل فراهم آورده است. در هدیه ارسالی به مناسبت عید نوروز به آدرس دوستان عزیز دانشکده مدیریت، کارت هدیه و پین کد تخفیف 200.000 ريالی آسیاتک قرار داده شده است. متقاضیان استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت آسیاتک میتوانند با استفاده از این پین کد تخفیف روی فاکتور نهایی سرویس انتخاب شده خویش 200.000 ريال تخفیف دریافت کنند.

قابل ذکر است :
-    اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک در ثبت نام اولیه و فروش مستقیم قابل استفاده می باشد.
-    تهیه کنندگان این کارتهای تخفیف تنها برای یک شماره تلفن امکان استفاده از یک پین کد تخفیف را دارند.
-    با توجه به اینکه برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم وجود دارد و امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین آسیاتک می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
-    این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد. (جهت بررسی پوشش دهی می توانید شماره تلفن خود را به همراه کد شهر به سامانه 10001544 SMS نمایید  و یا از امکان سنجی ارائه اینترنت پرسرعت در صفحه اصلی آسیاتک استفاده نمایید.

 

 

   
بررسی وضعیت بن آسیاتک     دریافت فایل راهنما
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
Product rating: 4.5 out of 5 with 6032 ratings

آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت کشور در راستای رسالت اجتماعی خویش برای فراهم آوردن زیر ساختهای لازم برای گسترش ارائه خدمات به همه آحاد جامعه، به خصوص جامعه دانشگاهی که از اصلی ترین استفاده کنندگان از خدمات اینترنت پرسرعت می باشند طرح مشارکت دو ساله ای را با همراهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند. این طرح شامل ارائه امکانات ویژه برای استفاده از خدمات اینترنت پر سرعت ای دی اس ال  برای دانشجویان، اساتید و پرسنل این دانشکده، برگزاری دوره های مشترک علمی، مشارکت در برگزاری کنفرانس ها ، حضور در تبلیغات محیطی ، حضور پیوسته واحد فروش آسیاتک در دانشکده مدیریت،  مشارکت در طرح های برگزار شده در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بسیاری فعالیت های مشترک دیگرمی باشد.

پین کد تخفیف :
آسیاتک با همراهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به مناسبت عید نوروز طرح عیدانه ای را ویژه دانشجویان، اساتید و پرسنل فراهم آورده است. در هدیه ارسالی به مناسبت عید نوروز به آدرس دوستان عزیز دانشکده مدیریت، کارت هدیه و پین کد تخفیف 200.000 ريالی آسیاتک قرار داده شده است. متقاضیان استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت آسیاتک میتوانند با استفاده از این پین کد تخفیف روی فاکتور نهایی سرویس انتخاب شده خویش 200.000 ريال تخفیف دریافت کنند.

قابل ذکر است :
-    اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 آسیاتک در ثبت نام اولیه و فروش مستقیم قابل استفاده می باشد.
-    تهیه کنندگان این کارتهای تخفیف تنها برای یک شماره تلفن امکان استفاده از یک پین کد تخفیف را دارند.
-    با توجه به اینکه برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم وجود دارد و امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین آسیاتک می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
-    این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد. (جهت بررسی پوشش دهی می توانید شماره تلفن خود را به همراه کد شهر به سامانه 10001544 SMS نمایید  و یا از امکان سنجی ارائه اینترنت پرسرعت در صفحه اصلی آسیاتک استفاده نمایید.

 

 

   
بررسی وضعیت بن آسیاتک     دریافت فایل راهنما