مژده به خریداران محصولات TP-LINK

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مژده به خریداران محصولات TP-LINK

 

مژده به خریداران محصولات TP-LINK

>

مژده به خریداران محصولات TP-LINK

مژده به خریداران محصولات تی پی لینک


خریداران محترم مودم های Tp-Link می توانند با استفاده از پین های تخفیفی که در محصول خریداری شده تعبیه شده است، از یکی از تخفیف های عنوان شده در خرید اولیه اینترنت پرسرعت ADSL2+، بهره مند شوند. شرکت آسیاتک با همکاری شرکت Tp-Link اقدام به ارائه دو دسته پین خرید اولیه سرویس ADSL2+ به خریداران مودم های Tp-Link نموده است :

1.    پین تخفیف 220.000 ریالی، قابل استفاده روی تمامی سرویس های قابل ارائه آسیاتک
2.    پین خرید سرویس ویژه یکساله، با 10 گیگابایت ترافیک و سرعت از 2 تا 16 مگابایت (این پین روی مودم خریداری شده نصب شده است.)

 

لطفا جهت استفاده از این تخفیف ها به نکات زیر توجه فرمایید :

1 .اعتبار این پین ها مجازی بوده و فقط برای بهره گیری از خدماتADSL2+  آسیاتک در ثبت نام اولیه قابل استفاده می باشد.
2 .در صورت خرید سرویس های کمتر از مبلغ پین کد 220.000 ریالی، الباقی مبلغ پین سوخت می گردد.
3 .با توجه به اینکه به علت برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم امکان بهره گیری از پین های تخفیف میسر نیست دارنده پین فقط در صورت مخدوش نشدن و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین آسیاتک می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
4 .این پین کدها قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد

 

بررسی وضعیت بن آسیاتک

 

جهت  ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق وب سایت آسیاتک به آدرس www.1544.ir مراجعه و یا با مرکز تماس به  شماره  1544 تماس حاصل نمایید .

 

مژده به خریداران محصولات TP-LINK
مژده به خریداران محصولات TP-LINK
Product rating: 4.5 out of 5 with 127204 ratings

مژده به خریداران محصولات تی پی لینک


خریداران محترم مودم های Tp-Link می توانند با استفاده از پین های تخفیفی که در محصول خریداری شده تعبیه شده است، از یکی از تخفیف های عنوان شده در خرید اولیه اینترنت پرسرعت ADSL2+، بهره مند شوند. شرکت آسیاتک با همکاری شرکت Tp-Link اقدام به ارائه دو دسته پین خرید اولیه سرویس ADSL2+ به خریداران مودم های Tp-Link نموده است :

1.    پین تخفیف 220.000 ریالی، قابل استفاده روی تمامی سرویس های قابل ارائه آسیاتک
2.    پین خرید سرویس ویژه یکساله، با 10 گیگابایت ترافیک و سرعت از 2 تا 16 مگابایت (این پین روی مودم خریداری شده نصب شده است.)

 

لطفا جهت استفاده از این تخفیف ها به نکات زیر توجه فرمایید :

1 .اعتبار این پین ها مجازی بوده و فقط برای بهره گیری از خدماتADSL2+  آسیاتک در ثبت نام اولیه قابل استفاده می باشد.
2 .در صورت خرید سرویس های کمتر از مبلغ پین کد 220.000 ریالی، الباقی مبلغ پین سوخت می گردد.
3 .با توجه به اینکه به علت برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم امکان بهره گیری از پین های تخفیف میسر نیست دارنده پین فقط در صورت مخدوش نشدن و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین آسیاتک می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
4 .این پین کدها قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد

 

بررسی وضعیت بن آسیاتک

 

جهت  ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق وب سایت آسیاتک به آدرس www.1544.ir مراجعه و یا با مرکز تماس به  شماره  1544 تماس حاصل نمایید .