تخفیف سرویس اینترنتی آسیاتک ویژه بسته مهربانو

اینترنت, اینترنت پرسرعت, اینترنت پر سرعت ای دی اس ال, شرکت آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت کشور، با همکاری مجموعه مهربانو اقدام به ارائه سرویس اینترنت پرسرعت کرده است .از این پس دریافت کنندگان بسته مهربانو می توانند با استفاده از این بن کارت های تخفیفی 20 هزار تومانی شرکت آسیاتک ،از یک سرویس اینترنت پرسرعت +
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تخفیف سرویس اینترنتی آسیاتک ویژه بسته مهربانو

 

تخفیف سرویس اینترنتی آسیاتک ویژه بسته مهربانو

>

تخفیف سرویس اینترنتی آسیاتک ویژه بسته مهربانو

 

شرکت آسیاتک به تمامی دریافت کنندگان بسته های مهربانو که بن کارتهای تخفیفی آسیاتک را بر روی این بسته دریافت نموده اند ، تخفیفی ویژه جهت دریافت سرویس اینترنتی درنظر گرفته است .
شرکت آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت کشور، با همکاری مجموعه مهربانو اقدام به ارائه سرویس اینترنت پرسرعت  کرده است .از این پس دریافت کنندگان بسته مهربانو می توانند با استفاده از این بن کارت های تخفیفی  20 هزار تومانی شرکت آسیاتک ،از یک سرویس اینترنت پرسرعت ADSL2+ آسیاتک بهره مند شوند.
توجه فرمایید که :
1 - اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات ADSL2+ آسیاتک در ثبت نام اولیه و فروش مستقیم قابل استفاده می باشد.
2
- تهیه کنندگان این کارتهای تخفیف تنها برای یک شماره تلفن امکان استفاده از یک پین کد تخفیف را دارند.
3
- با توجه به اینکه برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم وجود دارد و امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین آسیاتک می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
 - 4
این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد.(جهت بررسی پوشش دهی می توانید شماره تلفن خود را به همراه کد شهر به سامانه 10001544 SMS نمایید)

دریافت فایل راهنما
تخفیف سرویس اینترنتی آسیاتک ویژه بسته مهربانو
تخفیف سرویس اینترنتی آسیاتک ویژه بسته مهربانو
Product rating: 4.5 out of 5 with 13694 ratings

 

شرکت آسیاتک به تمامی دریافت کنندگان بسته های مهربانو که بن کارتهای تخفیفی آسیاتک را بر روی این بسته دریافت نموده اند ، تخفیفی ویژه جهت دریافت سرویس اینترنتی درنظر گرفته است .
شرکت آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت کشور، با همکاری مجموعه مهربانو اقدام به ارائه سرویس اینترنت پرسرعت  کرده است .از این پس دریافت کنندگان بسته مهربانو می توانند با استفاده از این بن کارت های تخفیفی  20 هزار تومانی شرکت آسیاتک ،از یک سرویس اینترنت پرسرعت ADSL2+ آسیاتک بهره مند شوند.
توجه فرمایید که :
1 - اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات ADSL2+ آسیاتک در ثبت نام اولیه و فروش مستقیم قابل استفاده می باشد.
2
- تهیه کنندگان این کارتهای تخفیف تنها برای یک شماره تلفن امکان استفاده از یک پین کد تخفیف را دارند.
3
- با توجه به اینکه برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم وجود دارد و امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین آسیاتک می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
 - 4
این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد.(جهت بررسی پوشش دهی می توانید شماره تلفن خود را به همراه کد شهر به سامانه 10001544 SMS نمایید)

دریافت فایل راهنما