همکاری مشترک آسیاتک با سازمان مدیریت صنعتی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

همکاری مشترک آسیاتک با سازمان مدیریت صنعتی

 

همکاری مشترک آسیاتک با سازمان مدیریت صنعتی

>

همکاری مشترک آسیاتک با سازمان مدیریت صنعتی

با توجه به قرارداد همکاری مشترک شرکت آسیاتک و سازمان مدیریت صنعتی سرویس اینترنت پرسرعت +ADSL2 با شرایط ویژه در اختیار مدیران و دانشجویان آن سازمان  قرار داده شده است.

لذا کاربران محترم می توانند با استفاده از این شرایط ویژه جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی بعد از مراجعه به سازمان مدیریت صنعتی و دریافت پین تخفیف، از طریق سامانه امور مشترکین آسیاتک به آدرس www.1544.ir یا برقراری تماس با شماره 82144000-021 اقدام به ثبت نام نمایند و دریافت سرویس نمایند.

 

همکاری مشترک آسیاتک با سازمان مدیریت صنعتی
همکاری مشترک آسیاتک با سازمان مدیریت صنعتی
Product rating: 4.5 out of 5 with 5669 ratings

با توجه به قرارداد همکاری مشترک شرکت آسیاتک و سازمان مدیریت صنعتی سرویس اینترنت پرسرعت +ADSL2 با شرایط ویژه در اختیار مدیران و دانشجویان آن سازمان  قرار داده شده است.

لذا کاربران محترم می توانند با استفاده از این شرایط ویژه جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی بعد از مراجعه به سازمان مدیریت صنعتی و دریافت پین تخفیف، از طریق سامانه امور مشترکین آسیاتک به آدرس www.1544.ir یا برقراری تماس با شماره 82144000-021 اقدام به ثبت نام نمایند و دریافت سرویس نمایند.