فراخوان همکاری با پیمانکاران / مشاورین

فراخوان همکاری با پیمانکاران / مشاورین فراخوان همکاری با پیمانکاران / مشاورین
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فراخوان همکاری با پیمانکاران / مشاورین

  • 4
  • 1

 

فراخوان همکاری با پیمانکاران / مشاورین

اطلاعات شخص حقیقی
* نام متقاضی
* نام خانوادگی متقاضی
* کد ملی
* تلفن ثابت با کدشهر
به شماره های ثبت شده بدون پیش کد ترتیب اثر داده نمیشود.
* تلفن همراه
* استان ها
* شهر
* آدرس
* کدپستی
* رزومه کاری
لطفا فایل روزمه خود را با یکی از فرمت های pdf,doc,docx,jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک رزومه کاری
* لینک رزومه کاری
0
اطلاعات شخص حقوقی
* نام ونام خانوادگی
* نام شرکت
* زمینه فعالیت شرکت
* کد اقتصادی
* شناسه ملی
شماره ثبت شرکت / سازمان
* نشانی وب سایت
* تلفن
* فاکس
* آدرس
1
اطلاعات شخص پاسخگو
* نام ونام خانوادگی
* پست الکترونیکی
2
* کد امنیتی: