فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو -مزایده 4

فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو -مزایده 4 فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو -مزایده 4
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو -مزایده 4

  • 4
  • 1

 

فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو -مزایده 4

اطلاعات شرکت متقاضی
* نام شرکت
* زمینه فعالیت شرکت
* کد اقتصادی
* شناسه ملی
* شماره ثبت
نشانی وب سایت
نمونه: www.asiatech.ir
* تلفن
* فاکس
* آدرس
0
اطلاعات شخص پاسخگوی شرکت
* نام و نام خانوادگی
* تلفن همراه
* پست الکترونیکی
1
* کد امنیتی: