مسئولیت های اجتماعی و نظرسنجی

مسئولیت های اجتماعی و نظرسنجی مسئولیت های اجتماعی و نظرسنجی
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مسئولیت های اجتماعی و نظرسنجی

 

مسئولیت های اجتماعی و نظرسنجی

طبق تعریف مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهند که در آن فعالیت می کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند، و در نتیجه فرایندها و رویه های بهتری را درون سازمان خود، جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند. بر این اساس در شرکت آسیاتک برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای انتظارات جامعه، فعالیت های زیر برنامه ریزی و اجرا می شوند. این فعالیت ها در 3 سر فصل اصلی عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد محیط زیست تعریف شده اند.
عملکرد اجتماعی
حضور در جشنواره ها، سمینار ها و همایش ها
همکاری با مجامع و مراکز علمی و پژوهشی
خدمات عام المنفعه و انجام مشارکت های اجتماعی
عملکرد ایمنی و سلامت جامعه
قانون مداری و اقدامات فراتر از قوانین و مقررات
شفافیت و پاسخگویی (مالی و غیرمالی)
ارتباط با مسئولین محلی و دولتی
همکاری آسیاتک و مهربانه
عملکرد اقتصادی
کارآفرینی
تاثیرگذاری بر اقتصاد (محلی و ملی و ...)
ارائه سرویس هایی برای افراد خاصی از جامعه
عملکرد محیط زیست
کمک به حفظ محیط زیست
 
برای آگاهی از اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی توسط آسیاتک به لینک روبرو مراجعه نمایید. مسئولیت های اجتماعی آسیاتک
 
مشخصات
* نام ونام خانوادگی
* تلفن همراه
* پست الکترونیکی
0
نظرسنجی
از نظر شما شرکت انتقال داده های آسیاتک توانسته است شرکتی پاسخگو و شفاف بوده و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با صنعت ICT را منتشر و ارایه نماید.
* از نظر شما آسیاتک در خصوص رعایت قوانین و مقررات و اصول رگولاتوری شامل رفتار اخلاقی در قبال سازمان های ذی ربط چه امتیازی می گیرد
از نظر شما آسیاتک تا چه حد حریم های خصوصی و عمومی کشور را رعایت نموده و از عرف و شرع پیروی می کند
از نظر شما عملکرد آسیاتک در قبال ایمنی و سلامت جامعه؛ حفظ محیط زیست و ارتقاء فرهنگ ملی تا چه اندازه موثر بوده است
* عملکرد آسیاتک بر اشتغالزایی و توسعه اقتصاد محلی و ملی را چگونه ارزیابی می کنید
* نگرش کلی شما نسبت به آسیاتک چگونه است
درصورت تمایل پیشنهادات خود را در جهت بهبود عملکرد شرکت آسیاتک ارائه نمایید
* لطفا یک مورد از نقاط قوت و یک مورد از نقاط ضعف شرکت آسیاتک را در ارتباط با شرکت خود ذکر نمایید
1