درخواست عاملیت فروش- حقیقی

درخواست عاملیت فروش- حقیقی درخواست عاملیت فروش- حقیقی
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درخواست عاملیت فروش- حقیقی

 

درخواست عاملیت فروش- حقیقی


اطلاعات متقاضی
* نام متقاضی
* نام خانوادگی متقاضی
* پست الکترونیکی
* تلفن
* تلفن همراه
* استان ها
* شهر
* آدرس
* کدپستی
* طول جغرافیایی مکان تجاری
ورود به آدرس https://www.google.com/maps پیدا کردن موقعیت تجاری بر روی نقشه – راست کلیک بر روی موقعیت تجاری – در پنجره ای طول و عرض جغرافیایی آن نقطه نمایش داده می شود که مورد نظر ما می باشد.
* عرض جغرافیایی مکان تجاری
ورود به آدرس https://www.google.com/maps پیدا کردن موقعیت تجاری بر روی نقشه – راست کلیک بر روی موقعیت تجاری – در پنجره ای طول و عرض جغرافیایی آن نقطه نمایش داده می شود که مورد نظر ما می باشد.
0
سوابـــــق کاری
* رزومه کاری
لطفا فایل روزمه خود را با یکی از فرمت های pdf,doc,docx,jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک رزومه کاری
* تصویر شناسنامه یا کارت ملی متقاضی
و يا لينک تصویر شناسنامه یا کارت ملی متقاضی
* تصویر آخرین مدرک تحصیلی
و يا لينک تصویر آخرین مدرک تحصیلی
* تصویر سند مالکیت و اجاره نامه دفتر فروش
و يا لينک تصویر سند مالکیت و اجاره نامه دفتر فروش
* تصویر جواز کسب (در صورت داشتن)
و يا لينک تصویر جواز کسب (در صورت داشتن)
* تصویر دفتر یا فروشگاه
و يا لينک تصویر دفتر یا فروشگاه
1
* کد امنیتی: