ارائه سرویس اینترنت آسیاتک در حوزه علمیه قم

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

ارائه سرویس اینترنت آسیاتک در حوزه علمیه قم

 

ارائه سرویس اینترنت آسیاتک در حوزه علمیه قم

>

ارائه سرویس اینترنت آسیاتک در حوزه علمیه قم

با توجه به قرارداد همکاری مشترک با مرکز خدمات حوزه علمیه قم کلیه طلاب سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه سخا ( سامانه خدمات اینترنتی مرکز خدمات حوزه های علیمه قم) به آدرس http://service.csis.ir و ورود به پورتال خود با انتخاب "خدمات اینترنت ADSL"و بعد انتخاب آسیاتک و در آخر نیز وارد نمودن شماره تلفنی که نیاز است خدمات اینترنت پرسرعت روی آن نصب شود  به همراه  کد ملی ، پین کد تخفیف 100% سرویس یکساله حوزه علمیه را دریافت نمایند. لازم به توضیح است در سرویس نامبرده هزینه رانژه مخابرات لحاظ شده است و نیاز به پرداخت آن نمی باشد. اما چنانچه نیاز به نصب حضوری باشد هزینه آن بصورت جداگانه به مبلغ 15000تومان به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

 

برای مشاهده فایل راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

ارائه سرویس اینترنت آسیاتک در حوزه علمیه قم
ارائه سرویس اینترنت آسیاتک در حوزه علمیه قم
Product rating: 4.5 out of 5 with 10297 ratings

با توجه به قرارداد همکاری مشترک با مرکز خدمات حوزه علمیه قم کلیه طلاب سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه سخا ( سامانه خدمات اینترنتی مرکز خدمات حوزه های علیمه قم) به آدرس http://service.csis.ir و ورود به پورتال خود با انتخاب "خدمات اینترنت ADSL"و بعد انتخاب آسیاتک و در آخر نیز وارد نمودن شماره تلفنی که نیاز است خدمات اینترنت پرسرعت روی آن نصب شود  به همراه  کد ملی ، پین کد تخفیف 100% سرویس یکساله حوزه علمیه را دریافت نمایند. لازم به توضیح است در سرویس نامبرده هزینه رانژه مخابرات لحاظ شده است و نیاز به پرداخت آن نمی باشد. اما چنانچه نیاز به نصب حضوری باشد هزینه آن بصورت جداگانه به مبلغ 15000تومان به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

 

برای مشاهده فایل راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید.