اینترنت رایگان محصولات GLX

آسیاتک، اینترنت یک، اینترنت، اینترنت پرسرعت، ای دی اس ال، ADSL2+ ارایه سرویس اینترنت یکساله با 6گیگ حجم ترافیک و سرعت نامحدود درون شبکه به خریداران محصولات GLX
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

اینترنت رایگان محصولات GLX

 

اینترنت رایگان محصولات GLX

>

اینترنت رایگان محصولات GLX


شرکت GLX با همکاری شرکت آسیاتک در طرحی به خریداران محصولات خود یکسال اینترنت پرسرعت به صورت رایگان هدیه می دهد.

مشخصات سرویس
سرعت ترافیک مدت قیمت قابل پرداخت
تا 10 Mbps 6 GB 12 ماه ( یکسال) 894.200 0

 

دارندگان کارت می تواند با دانلود فایل راهنمای استفاده از کارت هدیه و مطالعه آن از کارت خود استفاده نموده و سرویس هدیه را در ثبت نام دریافت نمایند.

شرایط استفاده از کارت های ثبت نام اینترنت پرسرعت
 1.  این کارت ویژه ثبت نام اولیه و دریافت سرویس ADSL ( اینترنت پرسرعت ) هدیه به صورت مستقیم از شرکت آسیاتک می باشد.
 2.هدیه این کارت ها در طول مدت اعتبار کارت پا برجا بوده و در صورت عدم موفقیت ثبت نام دارنده کارت به دلیل مشکلات خط تلفن اعم از فیبر نوری  ، PCM و ... پین کارت از اعتبار ساقط نشده و می توان برای  شماره تلفن دیگری از آن استفاده نمود.
3.اگر دارنده کارت امکان استفاده از کارت هدیه را به علت عدم پوشش آسیاتک نداشته باشد می تواند کارت هدیه را به دیگر دوستان و یا آشنایان خود جهت استفاده ارائه نماید.
4.سرویس ADSL هدیه کارت بر روی خطوط تلفنی قابل استفاده می باشد که تحت پوشش شرکت آسیاتک باشد. ( پوشش یا عدم پوشش را می توان با مراجعه به وب سایت آسیاتک بررسی نمود.)
5. این کارت هدیه صرفاً برای ثبت نام سرویس فوق الذکر فعال می باشد.

بررسی وضعیت بن آسیاتک

 

 

 

 

 

اینترنت رایگان محصولات GLX
اینترنت رایگان محصولات GLX
Product rating: 4.5 out of 5 with 34604 ratings

شرکت GLX با همکاری شرکت آسیاتک در طرحی به خریداران محصولات خود یکسال اینترنت پرسرعت به صورت رایگان هدیه می دهد.

مشخصات سرویس
سرعت ترافیک مدت قیمت قابل پرداخت
تا 10 Mbps 6 GB 12 ماه ( یکسال) 894.200 0

 

دارندگان کارت می تواند با دانلود فایل راهنمای استفاده از کارت هدیه و مطالعه آن از کارت خود استفاده نموده و سرویس هدیه را در ثبت نام دریافت نمایند.

شرایط استفاده از کارت های ثبت نام اینترنت پرسرعت
 1.  این کارت ویژه ثبت نام اولیه و دریافت سرویس ADSL ( اینترنت پرسرعت ) هدیه به صورت مستقیم از شرکت آسیاتک می باشد.
 2.هدیه این کارت ها در طول مدت اعتبار کارت پا برجا بوده و در صورت عدم موفقیت ثبت نام دارنده کارت به دلیل مشکلات خط تلفن اعم از فیبر نوری  ، PCM و ... پین کارت از اعتبار ساقط نشده و می توان برای  شماره تلفن دیگری از آن استفاده نمود.
3.اگر دارنده کارت امکان استفاده از کارت هدیه را به علت عدم پوشش آسیاتک نداشته باشد می تواند کارت هدیه را به دیگر دوستان و یا آشنایان خود جهت استفاده ارائه نماید.
4.سرویس ADSL هدیه کارت بر روی خطوط تلفنی قابل استفاده می باشد که تحت پوشش شرکت آسیاتک باشد. ( پوشش یا عدم پوشش را می توان با مراجعه به وب سایت آسیاتک بررسی نمود.)
5. این کارت هدیه صرفاً برای ثبت نام سرویس فوق الذکر فعال می باشد.

بررسی وضعیت بن آسیاتک