FCP

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

FCP

 

FCP

FCP

فراخوان آسیاتک جهت همکاری در بهره برداری پروانه FCP

با توجه به مصوبه اخیر سازمان تنظیم مبنی بر لزوم ساماندهی پروانه های حوزه ارایه خدمات ارتباطی انتقال داده و اینترنت باند پهن ثابت شامل پروانه های ارایه خدمات انتقال داده ها (PAP) ، توزیع کنندگان اینترنت (ISDP) ، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه کنندگان خدمات اینترنت (ISP) و در راستای حذف وابستگی به فناوری، تسریع در توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقا سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و نیز رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور شرکت آسیاتک آمادگی خود را جهت تعریف همکاریهای قابل اجرا در این حوزه و در راستای رسالت پروانه تعریف شده FCP اعلام میدارد. این همکاریها در چارچوبهای کاری ذیل قابل تعریف می باشد:

1- همکاری در حوزه پروانه (تلفیق پروانه موجود در پروانه FCP)
در این حالت آسیاتک پروانه های کاری شرکت های همکار را پس از قیمت گذاری کارشناسی خریداری می کند. همچنین این قابلیت وجود دارد که شرکت بدون خرید پروانه، در راستای جاری سازی قوانین و شرایط FCP از پروانه ارائه شده همکار، جهت تکمیل فرایند اخذ پروانه FCP اقدام کند. 

2- همکاری بلند مدت در FCP (استفاده از شبکه موجود و فعالیت مشترک)
در این حالت با عقد قرارداد بلند مدت (ده ساله) به صورت ایجاد شبکه و سرمایه گذاری در شبکه یکپارچه FCP و یا صرفا نگهداری و پشتیبانی در شبکه ایجاد شده و توسعه FCP و یا به عنوان عاملیت فروش در قلمرو مورد توافق با برنامه ریزی به توافق رسیده طرفین همکاری و ادامه حیات صورت خواهد گرفت.  در این مدل نظر به جذب و استفاده حداکثری از توانایی های مستعد استانها و شهرستانها به نحو یکپارچه و منظم شده هم در حوزه سرمایه گذاری های انجام شده، منابع انسانی و پتانسیل های فنی جهت ایجاد سینرژی مضاعف و مدیریت بهره وری غالب بر تصمیم ها باشد در نظر گرفته شده است.

3- همکاری جهت سرمایه گذاری به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی
در این حالت نظر بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه های مرتبط با پروانه FCP قابلیتهای ایجاد شده قابل تعمیم و ارائه ای را دارا می باشند، نحوه مشارکت و سرمایه گذاری خود را در انواع اشکال از جمله ملک و فضا      تکنولوژی، مالی، تجهیزات، بازاریابی و فروش، بستر شبکه (هوایی / زمینی) و... را می توانند پیشنهاد کنند. 
 

جهت ارسال پیشنهاد خود در راستای هر کدام از اشکال همکاری فوق به صفحه فرم همکاری مراجعه کرده و اطلاعات خود را ارسال نمایید.

شایان ذکر است این اطلاعات کاملا محرمانه تلقی می شود و صرفا جهت ارزیابی و رتبه بندی علاقمندان استفاده می شود. ضمنا ارسال این اطلاعات هیچ الزامی برای شرکت آسیاتک جهت قبول پیشنهاد ایجاد نمی کند. 

با توجه به محدودیت زمانی گذاشته شده توسط سازمان تنظیم و همچنین با توجه به فرایند پیچیده ارزیابی به پیشنهادهای واصله حداکثر تا تاریخ 1393/12/10 بر اساس زمان ارسال ترتیب اثر داده خواهد شد.

*(پس از تمام شدن مهلت اعلام شده لینک فرم همکاری غیرفعال خواهد شد . )

FCP
FCP
Product rating: 5 out of 5 with 24106 ratings
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

FCP

فراخوان آسیاتک جهت همکاری در بهره برداری پروانه FCP

با توجه به مصوبه اخیر سازمان تنظیم مبنی بر لزوم ساماندهی پروانه های حوزه ارایه خدمات ارتباطی انتقال داده و اینترنت باند پهن ثابت شامل پروانه های ارایه خدمات انتقال داده ها (PAP) ، توزیع کنندگان اینترنت (ISDP) ، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه کنندگان خدمات اینترنت (ISP) و در راستای حذف وابستگی به فناوری، تسریع در توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقا سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و نیز رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور شرکت آسیاتک آمادگی خود را جهت تعریف همکاریهای قابل اجرا در این حوزه و در راستای رسالت پروانه تعریف شده FCP اعلام میدارد. این همکاریها در چارچوبهای کاری ذیل قابل تعریف می باشد:

1- همکاری در حوزه پروانه (تلفیق پروانه موجود در پروانه FCP)
در این حالت آسیاتک پروانه های کاری شرکت های همکار را پس از قیمت گذاری کارشناسی خریداری می کند. همچنین این قابلیت وجود دارد که شرکت بدون خرید پروانه، در راستای جاری سازی قوانین و شرایط FCP از پروانه ارائه شده همکار، جهت تکمیل فرایند اخذ پروانه FCP اقدام کند. 

2- همکاری بلند مدت در FCP (استفاده از شبکه موجود و فعالیت مشترک)
در این حالت با عقد قرارداد بلند مدت (ده ساله) به صورت ایجاد شبکه و سرمایه گذاری در شبکه یکپارچه FCP و یا صرفا نگهداری و پشتیبانی در شبکه ایجاد شده و توسعه FCP و یا به عنوان عاملیت فروش در قلمرو مورد توافق با برنامه ریزی به توافق رسیده طرفین همکاری و ادامه حیات صورت خواهد گرفت.  در این مدل نظر به جذب و استفاده حداکثری از توانایی های مستعد استانها و شهرستانها به نحو یکپارچه و منظم شده هم در حوزه سرمایه گذاری های انجام شده، منابع انسانی و پتانسیل های فنی جهت ایجاد سینرژی مضاعف و مدیریت بهره وری غالب بر تصمیم ها باشد در نظر گرفته شده است.

3- همکاری جهت سرمایه گذاری به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی
در این حالت نظر بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه های مرتبط با پروانه FCP قابلیتهای ایجاد شده قابل تعمیم و ارائه ای را دارا می باشند، نحوه مشارکت و سرمایه گذاری خود را در انواع اشکال از جمله ملک و فضا      تکنولوژی، مالی، تجهیزات، بازاریابی و فروش، بستر شبکه (هوایی / زمینی) و... را می توانند پیشنهاد کنند. 
 

جهت ارسال پیشنهاد خود در راستای هر کدام از اشکال همکاری فوق به صفحه فرم همکاری مراجعه کرده و اطلاعات خود را ارسال نمایید.

شایان ذکر است این اطلاعات کاملا محرمانه تلقی می شود و صرفا جهت ارزیابی و رتبه بندی علاقمندان استفاده می شود. ضمنا ارسال این اطلاعات هیچ الزامی برای شرکت آسیاتک جهت قبول پیشنهاد ایجاد نمی کند. 

با توجه به محدودیت زمانی گذاشته شده توسط سازمان تنظیم و همچنین با توجه به فرایند پیچیده ارزیابی به پیشنهادهای واصله حداکثر تا تاریخ 1393/12/10 بر اساس زمان ارسال ترتیب اثر داده خواهد شد.

*(پس از تمام شدن مهلت اعلام شده لینک فرم همکاری غیرفعال خواهد شد . )

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی