بن تخفیف محصولات دی لینک

اینترنت پرسرعت ADSL2+، اینترنت پرسرعت، اینترنت، اینترنت یک ارایه بن کارت های تخفیف به ارزش 20.000تومان بر روی تجهیزات D-link برای خرید سرویس اینترنت آسیاتک
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

بن تخفیف محصولات دی لینک

  • 4
  • 1

 

بن تخفیف محصولات دی لینک

>

بن تخفیف محصولات دی لینک

مژده به خریداران محصولات دی لینک


تمامی خریداران محترم تجهیزات  D-Link از این پس می توانند با استفاده از بن کارت های تخفیف که بر روی محصول خریداری شده نصب شده  از 200.000 ریال تخفیف در خرید اولیه اینترنت پرسرعت+ADSL2 آسیاتک  بهره مند شوند.

شرکت آسیاتک با همکاری شرکت ایزی ارتباط  اقدام به ارائه بن تخفیف 200.000 ریالی به خریداران محصولات D-Link نموده است.

1- اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات +ADSL2 آسیاتک در ثبت نام اولیه قابل استفاده می باشد.
2- در صورت خرید سرویس های کمتر از مبلغ بن کارت الباقی مبلغ بن سوخت می گردد.
3-خریدار تنها برای یک شماره تلفن و یک شماره سریال محصول دی-لینک، امکان استفاده از یک کارت را دارد.
4-با توجه به اینکه بعلت برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت  و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
5-این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد
بررسی وضعیت بن آسیاتک

 

           جهت  ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق وب سایت آسیاتک به آدرس www.asiatech.ir  مراجعه و یا با مرکز تماس به  شماره های 82144000-021  یا  1544-021   تماس حاصل نمایید .

 

بن تخفیف محصولات دی لینک
بن تخفیف محصولات دی لینک
Product rating: 4.5 out of 5 with 90022 ratings

مژده به خریداران محصولات دی لینک


تمامی خریداران محترم تجهیزات  D-Link از این پس می توانند با استفاده از بن کارت های تخفیف که بر روی محصول خریداری شده نصب شده  از 200.000 ریال تخفیف در خرید اولیه اینترنت پرسرعت+ADSL2 آسیاتک  بهره مند شوند.

شرکت آسیاتک با همکاری شرکت ایزی ارتباط  اقدام به ارائه بن تخفیف 200.000 ریالی به خریداران محصولات D-Link نموده است.

1- اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات +ADSL2 آسیاتک در ثبت نام اولیه قابل استفاده می باشد.
2- در صورت خرید سرویس های کمتر از مبلغ بن کارت الباقی مبلغ بن سوخت می گردد.
3-خریدار تنها برای یک شماره تلفن و یک شماره سریال محصول دی-لینک، امکان استفاده از یک کارت را دارد.
4-با توجه به اینکه بعلت برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت  و قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
5-این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در وب سایت آسیاتک می باشد
بررسی وضعیت بن آسیاتک

 

           جهت  ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق وب سایت آسیاتک به آدرس www.asiatech.ir  مراجعه و یا با مرکز تماس به  شماره های 82144000-021  یا  1544-021   تماس حاصل نمایید .