میخوام آسیاتکی بشم

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

میخوام آسیاتکی بشم

  • 4
  • 1

 

میخوام آسیاتکی بشم

>

میخوام آسیاتکی بشم

این سرویس که 100 نام دارد و با  نام طرح "میخوام آسیاتکی بشم ! "  پخش میگردد قیمت تقریبی 100 هزار تومان را دارد که با تخفیف 100%  با مشخصات زیر اهدا میشود :

 

مدت سرویس

حجم سرویس

سرعت سرویس

هدیه

هزینه

100 روز

100 گیگ

4 گیگ روزانه (96 گیگ هدیه)

تا 10 مگابیت

100 دقیقه رایگان

100% رایگان

 

 

 

میخوام آسیاتکی بشم
میخوام آسیاتکی بشم
Product rating: 4.5 out of 5 with 17711 ratings

این سرویس که 100 نام دارد و با  نام طرح "میخوام آسیاتکی بشم ! "  پخش میگردد قیمت تقریبی 100 هزار تومان را دارد که با تخفیف 100%  با مشخصات زیر اهدا میشود :

 

مدت سرویس

حجم سرویس

سرعت سرویس

هدیه

هزینه

100 روز

100 گیگ

4 گیگ روزانه (96 گیگ هدیه)

تا 10 مگابیت

100 دقیقه رایگان

100% رایگان