همکاری با شعبات بانک رفاه کارگران

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

همکاری با شعبات بانک رفاه کارگران

  • 4
  • 1

 

همکاری با شعبات بانک رفاه کارگران

>

همکاری با شعبات بانک رفاه کارگران

                                                              

 

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس که یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه می باشد، در سال 91 با هدف ارائه بهترین راه حل های سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، الکترونیک و بازرگانی در حوزه بانکداری راه اندازی گردید.

شرکت انتقال داده های آسیاتک به عنوان یکی از برندهای برتر اپراتوری اینترنت با همکاری شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس اقدام به ارائه سرویس+ADSL2 به شعبات بانک رفاه کارگران کرده است.

شرکت آسیاتک، با ارائه سرویس+ADSL2 بستری امن و پرسرعت را جهت اتصال شعبات بانک رفاه کارگران به سرورهای بانک رفاه کارگران را فراهم آورده است.

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید با شماره سرویس 62951-021، مرکز تماس شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس، تماس حاصل فرمایید.

 

همکاری با شعبات بانک رفاه کارگران
همکاری با شعبات بانک رفاه کارگران
Product rating: 4.5 out of 5 with 6112 ratings

                                                              

 

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس که یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه می باشد، در سال 91 با هدف ارائه بهترین راه حل های سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، الکترونیک و بازرگانی در حوزه بانکداری راه اندازی گردید.

شرکت انتقال داده های آسیاتک به عنوان یکی از برندهای برتر اپراتوری اینترنت با همکاری شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس اقدام به ارائه سرویس+ADSL2 به شعبات بانک رفاه کارگران کرده است.

شرکت آسیاتک، با ارائه سرویس+ADSL2 بستری امن و پرسرعت را جهت اتصال شعبات بانک رفاه کارگران به سرورهای بانک رفاه کارگران را فراهم آورده است.

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید با شماره سرویس 62951-021، مرکز تماس شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس، تماس حاصل فرمایید.