هت تریک کیفی آسیاتک در ارزیابی مدل CRA سازمان تنظیم مقررات

آسیاتک , رتبه یک , رتبه اول , اینترنت به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک ، بر اساس نتایج حاصل ازهشتمین دوره ارزیابی رتبه بندی و انتخاب اپراتور برتر سال 1396 سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی، شرکت آسیاتک برای سومین بار پیاپی و چهارمین بار در دهه ۹۰ موفق به کسب رتبه اول و در
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

هت تریک کیفی آسیاتک در ارزیابی مدل CRA سازمان تنظیم مقررات

 

هت تریک کیفی آسیاتک در ارزیابی مدل CRA سازمان تنظیم مقررات

هت تریک کیفی آسیاتک در ارزیابی مدل CRA سازمان تنظیم مقررات

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک ، بر اساس نتایج حاصل ازهشتمین دوره ارزیابی رتبه بندی و انتخاب اپراتور برتر سال 1396 سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی، شرکت آسیاتک برای سومین بار پیاپی و چهارمین بار در دهه ۹۰ موفق به کسب رتبه اول و دریافت گواهینامه ۴ستاره گردید.

توسعه کیفیت، هدف اصلی آسیاتک

محمد علی یوسفی زاده مدیر عامل شرکت آسیاتک در این باره گفت: شرکت آسیاتک از چند سال گذشته تا کنون، توسعه کیفیت و حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی را هدف اصلی خود قرار داده است.

وی افزود: بر همین اساس و بر خلاف سازمان های سنتی که تنها یک واحد در مجموعه آن ها متولی ارتقاء و  کنترل کیفیت است، با تمرکز بر مدل های بین المللی کیفی و نشر کیفیت به عنوان جزء لاینفک فرآیندهای کاری آسیاتک و همچنین استفاده از خودکنترلی و پایش های مکرر و منظم دوره ای، کلیه لایه های سازمان با مقوله افزایش بهره وری عجین شدند.

یوسفی زاده گفت: با تکیه بر مدلهای بین المللی و ملی از جمله الگوی اپراتور برتر (CRA)، مدل جایزه ملی کیفیت (INQA) و همچنین مدل بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) و استاندارد های مدیریتی، سازوکار هدایت و راهبری فرآیندهای آسیاتک طرحریزی گردیده است.

مدیر عامل آسیاتک ادامه داد: توسعه سیستمهای مدیریتی در آسیاتک با استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 در سال 1390آغاز شد. همچنین در ادامه این راه سایر استانداردهای مدیریتی از جمله ISO 14001، ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003، ISO 10004، ISO 10015، و نظام خانه داری محیط کار بر اساس 5S در سال 1391 در شرکت آسیاتک پیاده سازی گردید.

وی افزود: در ادامه همین روند، توسعه سیستمهای مدیریت با الگوبرداری از استانداردهای ISO 27001و ISO 20000 و خطوط راهنمای ITIL و eTOM فرآیندهای کسب و کار خود را بروز نمود.

یوسفی زاده ادامه داد: در طی سالهای گذشته، بروزرسانی تمامی ساختارهای فوق انجام شده به نحوی که آسیاتک همیشه اولین شرکت در صنعت ICT بوده است که با آخرین نسخه های استانداردها ، انطباق یافته است. ازجمله این استانداردها می توان به ISO 9001 ویرایش سال 2015 اشاره کرد که اولین گواهینامه صادره در صنعت ICT متعلق به شرکت آسیاتک است.

وی تصریح کرد با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته در این شرکت، کسب مجدد عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور راضی کننده نبوده و فاصله کوتاه باقی مانده تا دریافت تندیس CRA نیز دور از دسترس نیست.

آسیاتک و دریافت جوایز متعدد ملی و بومی در دهه 90

آسیاتک همزمان در سال 1391 با تکیه بر مدل های ملی اقدام به توسعه متوازن سازمان و فرآیندهای خود بر اساس مدلهای ملی جوایز تعالی و کیفیت نمود. در این راستا با اعتقاد به اینکه نتایج ارزیابی قابلیت نمایش عمق اجرای سیستمها و ساختارهای طرحریزی شده را دارا می باشند، افتخارات زیر بدست آمد :

الف - جایزه ملی کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات – ICTINQA
1-    گواهینامه اهتمام به کیفیت در سال 1390
2-    تقدیرنامه دو ستاره اشتهار به کیفیت 1391
3-    تقدیر نامه سه ستاره اشتهار به کیفیت 1392
4-    تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت ICTINQA  در سالهای 1393 و 1394 به عنوان اولین اپراتور FCP در سطح کشور.

لازم به ذکر است که بعد از موفقیتهای بدست آمده در شرکت آسیاتک، سایر شرکتهای فعال در این حوزه نیز با الگوبرداری از رویکرد آسیاتک ، اقدام به توسعه سازوکارهای خود نموده و در سالهای بعد توانستند به تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یابند.
ب- جایزه ملی تعالی سازمانی
1-    دریافت تقدیرنامه سه ستاره اشتهار به تعالی 1392
2-    دریافت تقدیرنامه چهار ستاره اشتهار به تعالی 1393 که برترین نتیجه حاصل در حوزه جایزه ملی تعالی در صنعت ICT می باشد.

ج- ارزیابی اپراتورهای برتر

سازمان تنظیم مقررات در سال 1389 با طرحریزی نظام ارزیابی ، اقدام به ارزیابی اپراتورهای ارائه دهنده خدمت نمود. در دهه 1390 آسیاتک با کسب 4 رتبه اول که سه دوره 1394، 1395 و 1396 پیاپی اتفاق افتاده است، به عنوان برترین اپراتور کشور در حوزه ارتباطات ثابت مطرح بوده است.

گفتنی است تقدیرنامه آسیاتک همزمان با اختتامیه جشنواره ملی فاوا و اعطای جوایز شهید رجایی و همزمان با 141 امین سالگرد تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط محمد جواد آذری جهرمی، مقام وزارت، نصرالله جهانگرد معاون فناوری و نوآوری و جمعی از مسئولین عالی رتبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اهداء شده و این شرکت برای چهارمین بار در دهه 90  (سال های 1392، 1394، 1395 و 1396) به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور معرفی شد.

 

هت تریک کیفی آسیاتک در ارزیابی مدل CRA  سازمان تنظیم مقررات
هت تریک کیفی آسیاتک در ارزیابی مدل CRA  سازمان تنظیم مقررات
Product rating: 5 out of 5 with 24880 ratings
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

هت تریک کیفی آسیاتک در ارزیابی مدل CRA  سازمان تنظیم مقررات

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک ، بر اساس نتایج حاصل ازهشتمین دوره ارزیابی رتبه بندی و انتخاب اپراتور برتر سال 1396 سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی، شرکت آسیاتک برای سومین بار پیاپی و چهارمین بار در دهه ۹۰ موفق به کسب رتبه اول و دریافت گواهینامه ۴ستاره گردید.

توسعه کیفیت، هدف اصلی آسیاتک

محمد علی یوسفی زاده مدیر عامل شرکت آسیاتک در این باره گفت: شرکت آسیاتک از چند سال گذشته تا کنون، توسعه کیفیت و حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی را هدف اصلی خود قرار داده است.

وی افزود: بر همین اساس و بر خلاف سازمان های سنتی که تنها یک واحد در مجموعه آن ها متولی ارتقاء و  کنترل کیفیت است، با تمرکز بر مدل های بین المللی کیفی و نشر کیفیت به عنوان جزء لاینفک فرآیندهای کاری آسیاتک و همچنین استفاده از خودکنترلی و پایش های مکرر و منظم دوره ای، کلیه لایه های سازمان با مقوله افزایش بهره وری عجین شدند.

یوسفی زاده گفت: با تکیه بر مدلهای بین المللی و ملی از جمله الگوی اپراتور برتر (CRA)، مدل جایزه ملی کیفیت (INQA) و همچنین مدل بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) و استاندارد های مدیریتی، سازوکار هدایت و راهبری فرآیندهای آسیاتک طرحریزی گردیده است.

مدیر عامل آسیاتک ادامه داد: توسعه سیستمهای مدیریتی در آسیاتک با استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 در سال 1390آغاز شد. همچنین در ادامه این راه سایر استانداردهای مدیریتی از جمله ISO 14001، ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003، ISO 10004، ISO 10015، و نظام خانه داری محیط کار بر اساس 5S در سال 1391 در شرکت آسیاتک پیاده سازی گردید.

وی افزود: در ادامه همین روند، توسعه سیستمهای مدیریت با الگوبرداری از استانداردهای ISO 27001و ISO 20000 و خطوط راهنمای ITIL و eTOM فرآیندهای کسب و کار خود را بروز نمود.

یوسفی زاده ادامه داد: در طی سالهای گذشته، بروزرسانی تمامی ساختارهای فوق انجام شده به نحوی که آسیاتک همیشه اولین شرکت در صنعت ICT بوده است که با آخرین نسخه های استانداردها ، انطباق یافته است. ازجمله این استانداردها می توان به ISO 9001 ویرایش سال 2015 اشاره کرد که اولین گواهینامه صادره در صنعت ICT متعلق به شرکت آسیاتک است.

وی تصریح کرد با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته در این شرکت، کسب مجدد عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور راضی کننده نبوده و فاصله کوتاه باقی مانده تا دریافت تندیس CRA نیز دور از دسترس نیست.

آسیاتک و دریافت جوایز متعدد ملی و بومی در دهه 90

آسیاتک همزمان در سال 1391 با تکیه بر مدل های ملی اقدام به توسعه متوازن سازمان و فرآیندهای خود بر اساس مدلهای ملی جوایز تعالی و کیفیت نمود. در این راستا با اعتقاد به اینکه نتایج ارزیابی قابلیت نمایش عمق اجرای سیستمها و ساختارهای طرحریزی شده را دارا می باشند، افتخارات زیر بدست آمد :

الف - جایزه ملی کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات – ICTINQA
1-    گواهینامه اهتمام به کیفیت در سال 1390
2-    تقدیرنامه دو ستاره اشتهار به کیفیت 1391
3-    تقدیر نامه سه ستاره اشتهار به کیفیت 1392
4-    تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت ICTINQA  در سالهای 1393 و 1394 به عنوان اولین اپراتور FCP در سطح کشور.

لازم به ذکر است که بعد از موفقیتهای بدست آمده در شرکت آسیاتک، سایر شرکتهای فعال در این حوزه نیز با الگوبرداری از رویکرد آسیاتک ، اقدام به توسعه سازوکارهای خود نموده و در سالهای بعد توانستند به تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یابند.
ب- جایزه ملی تعالی سازمانی
1-    دریافت تقدیرنامه سه ستاره اشتهار به تعالی 1392
2-    دریافت تقدیرنامه چهار ستاره اشتهار به تعالی 1393 که برترین نتیجه حاصل در حوزه جایزه ملی تعالی در صنعت ICT می باشد.

ج- ارزیابی اپراتورهای برتر

سازمان تنظیم مقررات در سال 1389 با طرحریزی نظام ارزیابی ، اقدام به ارزیابی اپراتورهای ارائه دهنده خدمت نمود. در دهه 1390 آسیاتک با کسب 4 رتبه اول که سه دوره 1394، 1395 و 1396 پیاپی اتفاق افتاده است، به عنوان برترین اپراتور کشور در حوزه ارتباطات ثابت مطرح بوده است.

گفتنی است تقدیرنامه آسیاتک همزمان با اختتامیه جشنواره ملی فاوا و اعطای جوایز شهید رجایی و همزمان با 141 امین سالگرد تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط محمد جواد آذری جهرمی، مقام وزارت، نصرالله جهانگرد معاون فناوری و نوآوری و جمعی از مسئولین عالی رتبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اهداء شده و این شرکت برای چهارمین بار در دهه 90  (سال های 1392، 1394، 1395 و 1396) به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور معرفی شد.

 

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی