نه به انحصار در مخابرات و آری به رقابت در کیفیت

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

نه به انحصار در مخابرات و آری به رقابت در کیفیت

 

نه به انحصار در مخابرات و آری به رقابت در کیفیت

نه به انحصار در مخابرات و آری به رقابت در کیفیت

به گزارش روابط عمومی شرکت آسیاتک، با هدف رقابتی نمودن هرچه بیشتر بازار و تسهیل در ارائه خدمات ارتباطات ثابت و ایجاد فرصت های برابر و حداکثری از منابع و امکانات موجود، قرار دادی میان شرکت های مخابرات ایران و آسیاتک منعقدگردید.

بر اساس این گزارش در خصوص بهره برداری از Bit stream شرکت آسیاتک از شبکه مخابرات ایران در سراسر کشور عقد قرار داد در تاریخ 1399/01/30 انجام پذیرفت.
این گزارش حاکی است مخابرات ایران با رویکرد استفاده از توان علمی و فنی شرکت های خصوصی دارنده پروانه برای ارائه خدمات براساس مصوبه ی ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات، قرار داد بهره برداری از Bit stream  شرکت آسیاتک از شبکه مخابرات ایران میان این دو شرکت عقد گردید.
براساس این خبر شرکت آسیاتک می تواند پس از اجرای مراحل فنی، در سرتاسر کشور و در مراکز و خصوصا در کافو های نوری که پیش از این امکان ارائه خدمات در آن ها وجود نداشت، با استفاده از امکانات شرکت مخابرات ایران ارائه سرویس و خدمات نماید.
از دستاوردهای این قرار داد میتوان به پوشش سراسری و کامل تمام خطوط ثابت در سطح ۳۱ استان کشور، ارتقا میزان کیفیت و سرعت اینترنت خانگی و رفع محدودیت های فروش و مهاجرت سریع تر به تکنولوژی VDSL اشاره کرد. 

نه به انحصار در مخابرات و آری به رقابت در کیفیت
نه به انحصار در مخابرات و آری به رقابت در کیفیت
Product rating: 4.5 out of 5 with 5594 ratings
تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نه به انحصار در مخابرات و آری به رقابت در کیفیت

به گزارش روابط عمومی شرکت آسیاتک، با هدف رقابتی نمودن هرچه بیشتر بازار و تسهیل در ارائه خدمات ارتباطات ثابت و ایجاد فرصت های برابر و حداکثری از منابع و امکانات موجود، قرار دادی میان شرکت های مخابرات ایران و آسیاتک منعقدگردید.

بر اساس این گزارش در خصوص بهره برداری از Bit stream شرکت آسیاتک از شبکه مخابرات ایران در سراسر کشور عقد قرار داد در تاریخ 1399/01/30 انجام پذیرفت.
این گزارش حاکی است مخابرات ایران با رویکرد استفاده از توان علمی و فنی شرکت های خصوصی دارنده پروانه برای ارائه خدمات براساس مصوبه ی ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات، قرار داد بهره برداری از Bit stream  شرکت آسیاتک از شبکه مخابرات ایران میان این دو شرکت عقد گردید.
براساس این خبر شرکت آسیاتک می تواند پس از اجرای مراحل فنی، در سرتاسر کشور و در مراکز و خصوصا در کافو های نوری که پیش از این امکان ارائه خدمات در آن ها وجود نداشت، با استفاده از امکانات شرکت مخابرات ایران ارائه سرویس و خدمات نماید.
از دستاوردهای این قرار داد میتوان به پوشش سراسری و کامل تمام خطوط ثابت در سطح ۳۱ استان کشور، ارتقا میزان کیفیت و سرعت اینترنت خانگی و رفع محدودیت های فروش و مهاجرت سریع تر به تکنولوژی VDSL اشاره کرد. 

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی