عاملین فروش

نمایندگان ، نمایندگان آسیاتک آسیاتک از همکاری با شرکتها و موسسات معتبری که تمایل به عقد قرارداد نمایندگی داشته باشند استقبال می نماید. در صورت تمایل می توانید با ارسال اطلاعات اولیه نسبت به پذیرفتن نمایندگی اقدام فرمایید.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

عاملین فروش

 

عاملین فروش

>

عاملین فروش

عاملین فروش
عاملین فروش
Product rating: 4.5 out of 5 with 168495 ratings
 • شرایط دریافت عاملیت فروششرایط دریافت عاملیت فروش
 • درخواست نمایندگیدرخواست نمایندگی

آسیاتک از همکاری با شرکتها و موسسات معتبری که تمایل به عقد قرارداد عاملیت فروش داشته باشند استقبال می نماید. در صورت تمایل می توانید با ارسال اطلاعات اولیه نسبت به پذیرفتن عاملیت فروش اقدام فرمایید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت عاملیت فروش:

 • رزومه کاری
 • كپي اساسنامه شركت/ جواز کسب *
 • كپي آگهي تاسيس شركت*
 • كپي روزنامه رسمي شركت/ مجوز تاسیس*
 • كپي آگهي آخرين تغييرات شركت*
 • كپي شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضا شركت*
 • كپي آخرین مدرك تحصيلي*
 • چك /سفته تضمین
 • كپي سند يا قولنامه محل شركت/سکونت
 • كپي مجوز ISP
 • جدول رشد عاملیت فروش
 • گواهی ارزش افزوده*

(موارد ستاره دار الزامیست)

متقاضی گرامی خواهشمند است جهت اخذ عاملیت فروش از شرکت انتقال داده های آسیاتک ، با توجه به شرایط خود یکی از دو روش زیر را انتخاب نمایید :

 


 

درخواست عاملیت فروش حقیقی درخواست عاملیت فروش حقوقی