سرویس مقامات نهاد ریاست جمهوری

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سرویس مقامات نهاد ریاست جمهوری

  • 4
  • 1

 

سرویس مقامات نهاد ریاست جمهوری

>

سرویس مقامات نهاد ریاست جمهوری


در ادامه همکاری‌ها و اقدامات شرکت آسیاتک در راستای دولت الکترونیک، این شرکت پیرو عقد قرارداد با نهاد ریاست جمهوری در خصوص ارائه سرویس به دفاتر و منازل مقامات نهاد ریاست جمهوری گام مهم دیگری در این راستا برداشته است.

پس از عقد قرارداد همکاری مشترک با نهاد ریاست جمهوری، شرکت آسیاتک با اعطای پنل اختصاصی به ایشان و ایجاد سرویس پرسرعت و با کیفیت ویژه مقامات نهاد ریاست جمهوری اقدام به ارائه سرویس اینترانت به مقامات محترم این نهاد نموده است.

 

سرویس مقامات نهاد ریاست جمهوری
سرویس مقامات نهاد ریاست جمهوری
Product rating: 4.5 out of 5 with 3939 ratings


در ادامه همکاری‌ها و اقدامات شرکت آسیاتک در راستای دولت الکترونیک، این شرکت پیرو عقد قرارداد با نهاد ریاست جمهوری در خصوص ارائه سرویس به دفاتر و منازل مقامات نهاد ریاست جمهوری گام مهم دیگری در این راستا برداشته است.

پس از عقد قرارداد همکاری مشترک با نهاد ریاست جمهوری، شرکت آسیاتک با اعطای پنل اختصاصی به ایشان و ایجاد سرویس پرسرعت و با کیفیت ویژه مقامات نهاد ریاست جمهوری اقدام به ارائه سرویس اینترانت به مقامات محترم این نهاد نموده است.