سازمان های دولتی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سازمان های دولتی

  • 4
  • 1

 

سازمان های دولتی

>

سازمان های دولتی

تجربه سالهای اخیر چه در کشور ایران و سایر کشورهای جهان نشان می دهد، استفاده از راهکارهای جامع سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات شگرف و بزرگی ایجاد می کند، که جامعیت آن تاثیر مثبت نه تنها بر عملکرد و بهینه سازی فرایندهای سازمانها خواهد گذاشت ، بلکه بر قسمتهای مختلف جامعه نیز تاثیر مستقیم و غیر مستقیم می گذارد. از مثالهای بارز این موضوع، الکترونیکی شدن ارائه خدمات در سازمانهای دولتی و تاثیر آن بر کاهش ترلفیک، افزایش رضایتمندی مشتریان و مراجعان و ... می باشد.

ارائه طیف مختلفی از خدمات در قالب راهکارهای جامع شامل : خدمات مرکز داده، پهنای باند اختصاصی ، خدمات ابری، شبکه های امن انتقال اطلاعات (VPN)و .... تنها قسمتی از خدمات قابل ارائه می باشد.

سازمان های دولتی
سازمان های دولتی
Product rating: 4.5 out of 5 with 5025 ratings

تجربه سالهای اخیر چه در کشور ایران و سایر کشورهای جهان نشان می دهد، استفاده از راهکارهای جامع سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات شگرف و بزرگی ایجاد می کند، که جامعیت آن تاثیر مثبت نه تنها بر عملکرد و بهینه سازی فرایندهای سازمانها خواهد گذاشت ، بلکه بر قسمتهای مختلف جامعه نیز تاثیر مستقیم و غیر مستقیم می گذارد. از مثالهای بارز این موضوع، الکترونیکی شدن ارائه خدمات در سازمانهای دولتی و تاثیر آن بر کاهش ترلفیک، افزایش رضایتمندی مشتریان و مراجعان و ... می باشد.

ارائه طیف مختلفی از خدمات در قالب راهکارهای جامع شامل : خدمات مرکز داده، پهنای باند اختصاصی ، خدمات ابری، شبکه های امن انتقال اطلاعات (VPN)و .... تنها قسمتی از خدمات قابل ارائه می باشد.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی