سازمان تامین اجتماعی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سازمان تامین اجتماعی

  • 4
  • 1

 

سازمان تامین اجتماعی

>

سازمان تامین اجتماعی

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس که یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه می باشد، در سال 91 با هدف ارائه بهترین راه حل های سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، الکترونیک و بازرگانی در حوزه بانکداری راه اندازی گردید.
شرکت انتقال داده های آسیاتک به عنوان یکی از برندهای برتر اپراتوری اینترنت با همکاری شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس اقدام به ارائه سرویس+ADSL2 به شعبات سازمان تامین اجتماعی کرده است.

شرکت آسیاتک ، با ارائه سرویس+ADSL2 بستری امن و پرسرعت را جهت اتصال شعبات تامین اجتماعی به سرور سازمان تامین اجتماعی فراهم آورده است.

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید با شماره سرویس 62951-021، مرکز تماس شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس، تماس حاصل فرمایید.

 

سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی
Product rating: 4.5 out of 5 with 4072 ratings

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس که یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه می باشد، در سال 91 با هدف ارائه بهترین راه حل های سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، الکترونیک و بازرگانی در حوزه بانکداری راه اندازی گردید.
شرکت انتقال داده های آسیاتک به عنوان یکی از برندهای برتر اپراتوری اینترنت با همکاری شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس اقدام به ارائه سرویس+ADSL2 به شعبات سازمان تامین اجتماعی کرده است.

شرکت آسیاتک ، با ارائه سرویس+ADSL2 بستری امن و پرسرعت را جهت اتصال شعبات تامین اجتماعی به سرور سازمان تامین اجتماعی فراهم آورده است.

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید با شماره سرویس 62951-021، مرکز تماس شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس، تماس حاصل فرمایید.