حمایت از محيط زيست

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حمایت از محيط زيست

  • 4
  • 1

 

حمایت از محيط زيست

>

حمایت از محيط زيست

•    شركت آسیاتک مسیر خود را در حمایت از محیط زیست مشخص ساخته است و اجرا و برگزاری تورهای طبیعت گردی و پاکسازی محیط زیست از زباله  قدمی موثر جهت حمایت از محیط زیست برداشته است.
•    ارسال پیامها و فرهنگ سازی از طریق وب سایت و سامانه پیام کوتاه این مجموعه در خصوص حمایت از محیط زیست
•    ایجاد فضای سبز و حمایت از تنوع زیستی با همکاری زیباسازی و کاشت نهال در مناطق مشخص شده
•    کاستن از مصرف یا افزایش بازده مصرف انرژی با طراحی و اجرای طرح های  بهینه‌سازی

 

حمایت از محيط زيست
حمایت از محيط زيست
Product rating: 4.5 out of 5 with 2108 ratings

•    شركت آسیاتک مسیر خود را در حمایت از محیط زیست مشخص ساخته است و اجرا و برگزاری تورهای طبیعت گردی و پاکسازی محیط زیست از زباله  قدمی موثر جهت حمایت از محیط زیست برداشته است.
•    ارسال پیامها و فرهنگ سازی از طریق وب سایت و سامانه پیام کوتاه این مجموعه در خصوص حمایت از محیط زیست
•    ایجاد فضای سبز و حمایت از تنوع زیستی با همکاری زیباسازی و کاشت نهال در مناطق مشخص شده
•    کاستن از مصرف یا افزایش بازده مصرف انرژی با طراحی و اجرای طرح های  بهینه‌سازی

 

تگها : محیط زیست , مسئولیت اجتماعی