حجم (ترافیک) اینترنت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حجم (ترافیک) اینترنت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 

حجم (ترافیک) اینترنت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

حجم (ترافیک) اینترنت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

    حجم

به میزان ترافیک مورد استفاده بر بستر اینترنت (مجموع دانلود و اپلود) که واحد محاسبه آن مگابایت می باشد، حجم یا ترافیک می گویند و سرویس هایی که دارای حجم مشخص در مدت زمان معین هستند سرویس های حجمی نامیده می شوند. سقف تعرفه حجم ترافيک مازاد بر حداقل مصرف به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعيين می شود:

تعرفه های تعيين شده برای حجم ترافيک دریافتی است و با توجه به ماهيت نامتقارن (عدم برابری سرعت دریافت و ارسال) خدمات ADSL ، ارایه کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافيک مشترکين برای مجموع دریافت و ارسال، به ميزان بيست و پنج درصد (25 %) حجم ترافيک اضافی برای مشترکين لحاظ کند.

 


 

    بسته حجمی:

این بسته ها حاوی مقدار مشخصی حجم با درصد تخفیف معین می باشد که در بازه های رمانی مختلف و به فراخور زمان از سوی شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای مشترکین تعریف می شود. مدت زمان استفاده از این بسته ها وابسته به اعتبار زمانی سرویس فعال بر روی خط مشترک دارد.

    گیگ باکس (gigBox):

گیگ باکس بسته حجمی با حجم مشخص و بازه زمانی مشخص و محدود میباشد. یعنی در تعداد روز مشخص، مشترک بایستی حجم مربوطه را استفاده نماید در غیر اینصورت با اتمام زمان بسته، باقیمانده حجم غیر قابل مصرف می باشد.حجم باقیمانده این بسته ها قابلیت انتقال به دوره بعد نیست و امکان خرید همزمان دوگیگ باکس با هم وجود ندارد. به عنوان مثال یک گیگ باکس با 15 گیگ حجم و 10 روزه، به مشترک امکان می دهد تا ظرف 10 روز از زمان خریداری گیگ باکس 15 گیگ حجم خود را مصرف نماید.

    گیگ اند (GigEnd):

گیگ اند همان بسته گیگ باکس (با حجم مشخص و بازه زمانی مشخص و محدود ) است منتها برای اواخر هفته تعریف شده است. این بسته ها در چهارشنبه هر هفته از ساعت 14-24 همان روز قابل خرید و تا پایان جمعه همان هفته مهلت استفاده دارد.

 

 

حجم (ترافیک) اینترنت چیست و چگونه محاسبه می شود؟
حجم (ترافیک) اینترنت چیست و چگونه محاسبه می شود؟
Product rating: 5 out of 5 with 116450 ratings
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

حجم (ترافیک) اینترنت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

    حجم

به میزان ترافیک مورد استفاده بر بستر اینترنت (مجموع دانلود و اپلود) که واحد محاسبه آن مگابایت می باشد، حجم یا ترافیک می گویند و سرویس هایی که دارای حجم مشخص در مدت زمان معین هستند سرویس های حجمی نامیده می شوند. سقف تعرفه حجم ترافيک مازاد بر حداقل مصرف به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعيين می شود:

تعرفه های تعيين شده برای حجم ترافيک دریافتی است و با توجه به ماهيت نامتقارن (عدم برابری سرعت دریافت و ارسال) خدمات ADSL ، ارایه کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافيک مشترکين برای مجموع دریافت و ارسال، به ميزان بيست و پنج درصد (25 %) حجم ترافيک اضافی برای مشترکين لحاظ کند.

 


 

    بسته حجمی:

این بسته ها حاوی مقدار مشخصی حجم با درصد تخفیف معین می باشد که در بازه های رمانی مختلف و به فراخور زمان از سوی شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای مشترکین تعریف می شود. مدت زمان استفاده از این بسته ها وابسته به اعتبار زمانی سرویس فعال بر روی خط مشترک دارد.

    گیگ باکس (gigBox):

گیگ باکس بسته حجمی با حجم مشخص و بازه زمانی مشخص و محدود میباشد. یعنی در تعداد روز مشخص، مشترک بایستی حجم مربوطه را استفاده نماید در غیر اینصورت با اتمام زمان بسته، باقیمانده حجم غیر قابل مصرف می باشد.حجم باقیمانده این بسته ها قابلیت انتقال به دوره بعد نیست و امکان خرید همزمان دوگیگ باکس با هم وجود ندارد. به عنوان مثال یک گیگ باکس با 15 گیگ حجم و 10 روزه، به مشترک امکان می دهد تا ظرف 10 روز از زمان خریداری گیگ باکس 15 گیگ حجم خود را مصرف نماید.

    گیگ اند (GigEnd):

گیگ اند همان بسته گیگ باکس (با حجم مشخص و بازه زمانی مشخص و محدود ) است منتها برای اواخر هفته تعریف شده است. این بسته ها در چهارشنبه هر هفته از ساعت 14-24 همان روز قابل خرید و تا پایان جمعه همان هفته مهلت استفاده دارد.

 

 

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی