جعبه اینترنت فوری

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

جعبه اینترنت فوری

 

جعبه اینترنت فوری

>

جعبه اینترنت فوری


DSLBOX

 

DSLBOX یا جعبه اینترنت فوری ، ابتکاری نو از شرکت انتقال داده های آسیاتک به جهت تبدیل سرویس اینترنت به کالای لمسی در راستای جلب رضایت مشترک هنگام خرید و سهل نمودن فروش آن توسط فروشندگان می باشد ، این ایده برای اولین مرتبه در نمایشگاه الکامپ 92 رونمایی و با استقبال بی سابقه مشتریان روبرو شد  لذا آسیاتک بر آن شد که این محصول را به تولید انبوه رسانده و عرضه نماید، این محصول از شهریور ماه 93 به تولید انبوه رسید و برای خرید در دسترس عموم قرار گرفته است.

جعبه اینترنت فوری
جعبه اینترنت فوری
Product rating: 4.5 out of 5 with 250926 ratings

DSLBOX

 

DSLBOX یا جعبه اینترنت فوری ، ابتکاری نو از شرکت انتقال داده های آسیاتک به جهت تبدیل سرویس اینترنت به کالای لمسی در راستای جلب رضایت مشترک هنگام خرید و سهل نمودن فروش آن توسط فروشندگان می باشد ، این ایده برای اولین مرتبه در نمایشگاه الکامپ 92 رونمایی و با استقبال بی سابقه مشتریان روبرو شد  لذا آسیاتک بر آن شد که این محصول را به تولید انبوه رسانده و عرضه نماید، این محصول از شهریور ماه 93 به تولید انبوه رسید و برای خرید در دسترس عموم قرار گرفته است.