توسعه و نگهداری زیر ساخت ارتباطی شبکه عمومی دولت

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

توسعه و نگهداری زیر ساخت ارتباطی شبکه عمومی دولت

  • 4
  • 1

 

توسعه و نگهداری زیر ساخت ارتباطی شبکه عمومی دولت

>

توسعه و نگهداری زیر ساخت ارتباطی شبکه عمومی دولت

                                                

شبکه دولت بستری مناسب برای تامین ارتباطات و جابجایی اطلاعات بین دستگاه های دولتی است که به منظور تسهیل در ایجاد و راه اندازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) ریاست جمهوری طراحی و ایجاد شده است.

شرکت آسیاتک با همکاری نهاد ریاست جمهوری اسلامی اقدام به راه اندازی شبکه عمومی دولت به استانداری ها نموده است. به همین منظور، سیستم سفرهای خارجی کارکنان دولت، سیستم سفرهای استانی، سیستم سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) و سیستم درخواست و شکایات وزارت کشور نیز بر روی این شبکه نصب و اجرا شده است.

 اهداف عملیاتی در نظر گرفته شده جهت سرویس شبکه دولت:

• توسعه شبکه تا سطح مدیران کل دولت در تهران و مراکز استان ها
• ایجاد سازماندهی مناسب برای مدیریت شبکه با مشارکت کلیه سازمان های دولتی دیگر
• طراحی و تامین امنیت شبکه
• آماده کردن شبکه برای سیستم های اطلاعاتی دولت

در حال حاضر شرکت  آسیاتک با استانداری کهکیلویه و بویر احمد و همچنین مازندران این تفاهم نامه را امضا نموده و درحال مذاکره با سایر استانداری ها می باشد.

هم اکنون شرکت آسیاتک به تعداد کثیری از استانها در حال سرویس دهی می باشد.لذا استانداری های محترم می توانند.

جهت کسب اطلاعات و همکاری در این خصوص با شماره 1544 داخلی 1111 تماس حاصل نمایند.

 

توسعه و نگهداری زیر ساخت ارتباطی شبکه عمومی دولت
توسعه و نگهداری زیر ساخت ارتباطی شبکه عمومی دولت
Product rating: 4.5 out of 5 with 5608 ratings

                                                

شبکه دولت بستری مناسب برای تامین ارتباطات و جابجایی اطلاعات بین دستگاه های دولتی است که به منظور تسهیل در ایجاد و راه اندازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) ریاست جمهوری طراحی و ایجاد شده است.

شرکت آسیاتک با همکاری نهاد ریاست جمهوری اسلامی اقدام به راه اندازی شبکه عمومی دولت به استانداری ها نموده است. به همین منظور، سیستم سفرهای خارجی کارکنان دولت، سیستم سفرهای استانی، سیستم سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) و سیستم درخواست و شکایات وزارت کشور نیز بر روی این شبکه نصب و اجرا شده است.

 اهداف عملیاتی در نظر گرفته شده جهت سرویس شبکه دولت:

• توسعه شبکه تا سطح مدیران کل دولت در تهران و مراکز استان ها
• ایجاد سازماندهی مناسب برای مدیریت شبکه با مشارکت کلیه سازمان های دولتی دیگر
• طراحی و تامین امنیت شبکه
• آماده کردن شبکه برای سیستم های اطلاعاتی دولت

در حال حاضر شرکت  آسیاتک با استانداری کهکیلویه و بویر احمد و همچنین مازندران این تفاهم نامه را امضا نموده و درحال مذاکره با سایر استانداری ها می باشد.

هم اکنون شرکت آسیاتک به تعداد کثیری از استانها در حال سرویس دهی می باشد.لذا استانداری های محترم می توانند.

جهت کسب اطلاعات و همکاری در این خصوص با شماره 1544 داخلی 1111 تماس حاصل نمایند.