توسعه عوامل فروش

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

توسعه عوامل فروش

  • اخبار
  • اخبار

 

توسعه عوامل فروش

آخرین اخبار آسیاتک
Product rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

ارایه خدمات +ADSL2 آسیاتک مرکز مخابراتی شهر زرند

در راستای توسعه شبکه خدمت رسانی به کاربران اینترنت پرسرعت کشور، آسیاتک " برترین ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت " مرکز فنی مخابرات شهر زرند در استان کرمان به تجهیزات فنی شرکت آسیاتک مجهز شد.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

آسیاتک دو مرکز مخابراتی در زرین شهر اصفهان راه اندازی کرد

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 به کاربران و متقاضیان دو مرکز مخابراتی "ملکی" و "باغبانی" شهر زرین شهر در استان اصفهان شد.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

مرکز مخابراتی شهر بهاباد مجهز به سرویس +ADSL2 آسیاتک شد

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان مرکز مخابراتی شهر بهاباد در استان یزد شد.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

راه اندازی خدمات +ADSL2 آسیاتک در مرکز مخابرات شهید باهنر شهر بردسیر

در راستای توسعه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در سطح کشور، مرکز مخابراتی شهید باهنر در شهر بردسیر استان کرمان به تجهیزات فنی شرکت آسیاتک برترین ارایه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال، مجهز شد.

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

آغاز ارایه سرویس اینترنت پرسرعت آسیاتک در شهر چابکسر

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 به کاربران و متقاضیان در مرکز مخابراتی شهر چابکسر در استان گیلان شد.

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

ارایه +ADSL2 آسیاتک در مرکز مخابرات مهدیشهر استان سمنان

در راستای توسعه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در سطح کشور، مرکز مخابراتی مهدیشهردر استان سمنان به تجهیزات فنی شرکت آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مجهز شد.

۲۶ فروردین ۱۳۹۴

ارایه خدمات +ADSL2 آسیاتک در 4 مرکز مخابراتی ارومیه

در راستای توسعه شبکه خدمت رسانی به کاربران اینترنت پرسرعت کشور، آسیاتک در 4 مرکز فنی مخابرات ایثار، وحدت، قندی و پیام شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی به تجهیزات فنی شرکت آسیاتک " برترین ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت کشور" مجهز شد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۴

توسعه اینترنت پرسرعت آسیاتک در مرکز 3 مخابرات رشت

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر بابک در استان کرمان شد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۴

توسعه اینترنت پرسرعت آسیاتک در مرکز 6 مخابرات رشت

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر بابک در استان کرمان شد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۴

راه اندازی اینترنت پرسرعت آسیاتک در مرکز مخابرات عباس آباد شهر آستارا

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر بابک در استان کرمان شد.

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

مرکز مخابراتی شهر بابک مجهز به سرویس ای دی اس ال آسیاتک شد

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر بابک در استان کرمان شد.

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

آغاز ارایه سرویس اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک در زرندیه

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال شهر زرندیه بابک در استان مرکزی شد.