تنها نیستید همه یک تنم (کمک به زلزله زدگان غرب کشور)

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

تنها نیستید همه یک تنم (کمک به زلزله زدگان غرب کشور)

 

تنها نیستید همه یک تنم (کمک به زلزله زدگان غرب کشور)

>

تنها نیستید همه یک تنم (کمک به زلزله زدگان غرب کشور)

زلزله مهیبی که ۲۱ آبان ماه در منطقه غرب کشور روی داد دل تمامی مردم ایران را به  درد آورد. شرکت انتقال داده های آسیاتک نیز مانند تمامی نهادهایی که دل در مهر ایران زمین داشتند از هیچ نوع کمک و یاری دریغ نکرده و با همت سراسری به یاری زلزله زدگان شتافت.

فعالیت آسیاتک در پنج مهم روی داد:

 • -ارایه 48 ساعت اینترنت رایگان در مناطق زلزله زده
 • -ارایه کمک 120.000  ريالی (به ازای هر کاربر ) با مشارکت کاربران و آسیاتک
 • -تمدید اعتبار شش ماه کاربران شهرهای سرپل ذهاب، صحنه، قصرشیرین و ثلاث باباجانی
 • -راه اندازی کمپین (#تنها-نیستید- همه- یک- تنیم) کمک به زلزله زدگان با مشارکت کارکنان
 • در این کمپین شرکت آسیاتک اقدام به جمع آوری کمک های پرسنل آسیاتک در اقلامی مانند  پتوی نو یا تمیز ، لباس گرم نو یا تمیز ،مواد غذایی کنسروی ،آب معدنی و ... کرد.
 • کمک های اهدایی که به ارزش حدود 200.000.000 ريال به موسسه کوشا اهدا گردید که توسط این موسسه به منطقه زلزله جوانرود (که در کانون توجه کمتری بود) ارسال گردید.
 • -اعلام آمادگی به سازمان اهدای خون جهت اهدای دسته جمعی خون پرسنل

 

تنها نیستید همه یک تنم (کمک به زلزله زدگان غرب کشور)
تنها نیستید همه یک تنم (کمک به زلزله زدگان غرب کشور)
Product rating: 4.5 out of 5 with 7517 ratings

زلزله مهیبی که ۲۱ آبان ماه در منطقه غرب کشور روی داد دل تمامی مردم ایران را به  درد آورد. شرکت انتقال داده های آسیاتک نیز مانند تمامی نهادهایی که دل در مهر ایران زمین داشتند از هیچ نوع کمک و یاری دریغ نکرده و با همت سراسری به یاری زلزله زدگان شتافت.

فعالیت آسیاتک در پنج مهم روی داد:

 • -ارایه 48 ساعت اینترنت رایگان در مناطق زلزله زده
 • -ارایه کمک 120.000  ريالی (به ازای هر کاربر ) با مشارکت کاربران و آسیاتک
 • -تمدید اعتبار شش ماه کاربران شهرهای سرپل ذهاب، صحنه، قصرشیرین و ثلاث باباجانی
 • -راه اندازی کمپین (#تنها-نیستید- همه- یک- تنیم) کمک به زلزله زدگان با مشارکت کارکنان
 • در این کمپین شرکت آسیاتک اقدام به جمع آوری کمک های پرسنل آسیاتک در اقلامی مانند  پتوی نو یا تمیز ، لباس گرم نو یا تمیز ،مواد غذایی کنسروی ،آب معدنی و ... کرد.
 • کمک های اهدایی که به ارزش حدود 200.000.000 ريال به موسسه کوشا اهدا گردید که توسط این موسسه به منطقه زلزله جوانرود (که در کانون توجه کمتری بود) ارسال گردید.
 • -اعلام آمادگی به سازمان اهدای خون جهت اهدای دسته جمعی خون پرسنل