بوی خوب کتاب (ترویج فرهنگ کتابخوانی)

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

بوی خوب کتاب (ترویج فرهنگ کتابخوانی)

 

بوی خوب کتاب (ترویج فرهنگ کتابخوانی)

>

بوی خوب کتاب (ترویج فرهنگ کتابخوانی)

روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با هدف ارج نهادن به کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه نسبت به عقد قرارداد با سایت کتاب پلاس اقدام نمود. در این پروژه از طرف سایت کتاب پلاس به 100 نفر از خریداران کتاب سرویس یک ساله آسیاتک اهدا گردید. همچنین آسیاتکی ها با مراجعه به پنل کاربری خود در باشگاه مشتریان آسیاتک با برخورداری از 10 الی 30 درصد تخفیف نسبت به خرید کتاب از سایت آدینه بوک اقدام نمودند.

بوی خوب کتاب (ترویج فرهنگ کتابخوانی)
بوی خوب کتاب (ترویج فرهنگ کتابخوانی)
Product rating: 4.5 out of 5 with 7724 ratings

روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با هدف ارج نهادن به کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه نسبت به عقد قرارداد با سایت کتاب پلاس اقدام نمود. در این پروژه از طرف سایت کتاب پلاس به 100 نفر از خریداران کتاب سرویس یک ساله آسیاتک اهدا گردید. همچنین آسیاتکی ها با مراجعه به پنل کاربری خود در باشگاه مشتریان آسیاتک با برخورداری از 10 الی 30 درصد تخفیف نسبت به خرید کتاب از سایت آدینه بوک اقدام نمودند.