برج جام جم

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

برج جام جم

  • 4
  • 1

 

برج جام جم

>

برج جام جم

 

شرکت آسیاتک جهت سهولت در ارتباطات و افزایش بهره‌برداری از امکانات سرویس اینترنت پر سرعت+ADSL2 ، با نصب و راه‌اندازی تجهیزات فنی در برج مسکونی و تجاری این امکان را فراهم نموده که تمامی ساکنین محترم در آن مجموعه بتوانند به صورت اختصاصی از تمامی سرویس‌های اینترنت آسیاتک استفاده نمایند.

در همین راستا شرکت آسیاتک با عقد قرارداد و نصب تجهیزات فنی در برج‌های مسکونی- تجاری جام جم همت که در تهران، سردارجنگل جنوبی واقع گردیده است، اقدام به راه‌اندازی مرکز اختصاصی برای این برج‌ نموده است و تمامی ساکنین در برج جام جم می‌توانند به صورت مستقیم نسبت به خرید سرویس اینترنت اقدام نموده و از سرویس‌های با کیفیت و پرسرعت آسیاتک استفاده نمایند.

به همین منظور کاربران برج جام جم می‌توانند جهت ثبت نام و خرید اولیه سرویس اینترنت آسیاتک با مدیرت برج و یا قسمت فروش تجاری آسیاتک با شماره 1544 داخلی 1111 تماس حاصل نمایند.

برج جام جم
برج جام جم
Product rating: 4.5 out of 5 with 6955 ratings

 

شرکت آسیاتک جهت سهولت در ارتباطات و افزایش بهره‌برداری از امکانات سرویس اینترنت پر سرعت+ADSL2 ، با نصب و راه‌اندازی تجهیزات فنی در برج مسکونی و تجاری این امکان را فراهم نموده که تمامی ساکنین محترم در آن مجموعه بتوانند به صورت اختصاصی از تمامی سرویس‌های اینترنت آسیاتک استفاده نمایند.

در همین راستا شرکت آسیاتک با عقد قرارداد و نصب تجهیزات فنی در برج‌های مسکونی- تجاری جام جم همت که در تهران، سردارجنگل جنوبی واقع گردیده است، اقدام به راه‌اندازی مرکز اختصاصی برای این برج‌ نموده است و تمامی ساکنین در برج جام جم می‌توانند به صورت مستقیم نسبت به خرید سرویس اینترنت اقدام نموده و از سرویس‌های با کیفیت و پرسرعت آسیاتک استفاده نمایند.

به همین منظور کاربران برج جام جم می‌توانند جهت ثبت نام و خرید اولیه سرویس اینترنت آسیاتک با مدیرت برج و یا قسمت فروش تجاری آسیاتک با شماره 1544 داخلی 1111 تماس حاصل نمایند.