اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریت آسیاتک تمدید شد

اینترنت، اینترنت پرسرعت،اینترنت پرسرعت ADSL2+ به گزارش روابیط عمومی آسیاتک ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ADSL2+ برای سومین بار اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریت آسیاتک تمدید شد.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریت آسیاتک تمدید شد

 

اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریت آسیاتک تمدید شد

اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریت آسیاتک تمدید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک،  برترین ارائه دهنده سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL2+ ، در پی استقرار سیستم مدیریت، ارتباط با مشتری و مدیریت بهینه سرمایه های انسانی در چارچوب استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد9001 ISO ،نظام مدیریت ارتباط با مشتری بر مبنای استانداردهای ISO10001،ISO10002،ISO10003،ISO10004  و نظام مدیریت آموزش کارکنان بر مبنای استاندارد ISO10015 ، حفظ و صیانت از محیط زیست و بهبود شرایط جامعه بر اساس استاندارد 14001 ISO و استقرار نظام مدیریتی آراستگی محیط کار بر مبنای الگوهای ارائه شده S5؛ از سال 91 به صورت سالانه توسط موسسه مشارکتی توفنورد ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و امسال هم مجددا برای بار سوم مورد ارزیابی قرار گرفت و اعتبار گواهینامه های آن برای یک دوره یکساله دیگر تمدید شد.   
بنابراین گزارش، آسیاتک با قراردادن "تصمیم گیری بر پایه تجزیه و تحلیل واقع گرایانه " درسرلوحه تفکر خود؛ اقدام به جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و خلاق به عنوان سرمایه های فکری و آینده ساز برای جامعه نموده و بهبود مستمر فرآیندها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایتمندی کلیه ذینفعان، تلاش برای تحقق الزامات قانونی و مقرراتی در تمامی ابعاد مرتبط با سیستم مدیریت سازمان و توسعه ادبیات رگولاتوری در چارچوب استراتژی و اهداف سازمان و تعهد به محرمانگی ،یکپارچگی و دسترس پذیری اطلاعات را اولویت رسیدن به اهداف خود قرار داده است.

 

اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریت آسیاتک تمدید شد
اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریت آسیاتک تمدید شد
Product rating: 4.5 out of 5 with 5006 ratings
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

اعتبار گواهینامه سیستم های مدیریت آسیاتک تمدید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک،  برترین ارائه دهنده سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL2+ ، در پی استقرار سیستم مدیریت، ارتباط با مشتری و مدیریت بهینه سرمایه های انسانی در چارچوب استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد9001 ISO ،نظام مدیریت ارتباط با مشتری بر مبنای استانداردهای ISO10001،ISO10002،ISO10003،ISO10004  و نظام مدیریت آموزش کارکنان بر مبنای استاندارد ISO10015 ، حفظ و صیانت از محیط زیست و بهبود شرایط جامعه بر اساس استاندارد 14001 ISO و استقرار نظام مدیریتی آراستگی محیط کار بر مبنای الگوهای ارائه شده S5؛ از سال 91 به صورت سالانه توسط موسسه مشارکتی توفنورد ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و امسال هم مجددا برای بار سوم مورد ارزیابی قرار گرفت و اعتبار گواهینامه های آن برای یک دوره یکساله دیگر تمدید شد.   
بنابراین گزارش، آسیاتک با قراردادن "تصمیم گیری بر پایه تجزیه و تحلیل واقع گرایانه " درسرلوحه تفکر خود؛ اقدام به جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و خلاق به عنوان سرمایه های فکری و آینده ساز برای جامعه نموده و بهبود مستمر فرآیندها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایتمندی کلیه ذینفعان، تلاش برای تحقق الزامات قانونی و مقرراتی در تمامی ابعاد مرتبط با سیستم مدیریت سازمان و توسعه ادبیات رگولاتوری در چارچوب استراتژی و اهداف سازمان و تعهد به محرمانگی ،یکپارچگی و دسترس پذیری اطلاعات را اولویت رسیدن به اهداف خود قرار داده است.

 

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی