ارائه سرویس اینترانت به پزشکان ناجا

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

ارائه سرویس اینترانت به پزشکان ناجا

  • 4
  • 1

 

ارائه سرویس اینترانت به پزشکان ناجا

>

ارائه سرویس اینترانت به پزشکان ناجا

پیرو همکاری شرکت آسیاتک با معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، این شرکت با ارائه سرویس به پزشکان معتمد ناجا اقدام به برقراری شبکه داخلی امن و پایدار برای مراکز معاینات متقاضیان گواهی‌نامه رانندگی و نظام وظیفه نموده است.

به همین منظور شرکت آسیاتک پس از ایجاد سرویس ویژه پزشکان محترم ناجا با اختصاص IP اختصاصی به هر یک از کاربران، بستری امن و مطمئن را جهت ارتباط مراکز معاینات با شبکه داخلی پزشکان ناجا فراهم نموده است.

پزشکان محترم متقاضی سرویس مذکور می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره سراسری 1544  داخلی 1111 تماس حاصل نموده و یا درخواست خود را به بهداری مرکزی استان خود اعلام نمایند.

 

ارائه سرویس اینترانت به پزشکان ناجا
ارائه سرویس اینترانت به پزشکان ناجا
Product rating: 4.5 out of 5 with 6155 ratings

پیرو همکاری شرکت آسیاتک با معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، این شرکت با ارائه سرویس به پزشکان معتمد ناجا اقدام به برقراری شبکه داخلی امن و پایدار برای مراکز معاینات متقاضیان گواهی‌نامه رانندگی و نظام وظیفه نموده است.

به همین منظور شرکت آسیاتک پس از ایجاد سرویس ویژه پزشکان محترم ناجا با اختصاص IP اختصاصی به هر یک از کاربران، بستری امن و مطمئن را جهت ارتباط مراکز معاینات با شبکه داخلی پزشکان ناجا فراهم نموده است.

پزشکان محترم متقاضی سرویس مذکور می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره سراسری 1544  داخلی 1111 تماس حاصل نموده و یا درخواست خود را به بهداری مرکزی استان خود اعلام نمایند.