ارائه خدمات اینترنت در مرکز تجارت جهانی فردوسی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

ارائه خدمات اینترنت در مرکز تجارت جهانی فردوسی

  • 4
  • 1

 

ارائه خدمات اینترنت در مرکز تجارت جهانی فردوسی

>

ارائه خدمات اینترنت در مرکز تجارت جهانی فردوسی

شرکت آسیاتک به عنوان بزرگ ترین مجموعه ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت در سراسر کشور، با سال‌ها تجربه در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به ده ها هزار کاربر خانگی و سازمان ها و شرکت های مختلف، برای توسعه ی دامنه‌ ی خدمات اینترنت پرسرعت+ADSL2 و خدمات تکمیلی آن، ارائه خدمات ویژه برج‌ ها و مجتمع ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت هم اکنون نیز راه اندازی موفق سرویس برای بسیاری از مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری را در کارنامه خود دارد.

در همین راستا شرکت آسیاتک پس از عقد قرارداد با مرکز تجارت جهانی فردوسی که در محدوده میدان فردوسی تهران واقع گردیده جهت ارائه خدمات به ساکنین محترم این مجتمع‌، تجهیزات فنی مورد نیاز در داخل مجتمع فردوسی نصب گردیده و با راه‌اندازی مرکز اختصاصی برای مجتمع مذکور اقدام به ارائه سرویس اینترنت پر سرعت+ADSL2 نموده است.

به همین منظور تمامی ساکنین مرکز تجارت جهانی فردوسی می‌توانند با مدیریت محترم اجرایی مجتمع فردوسی به شماره‌های 5-66341101 و یا قسمت فروش تجاری آسیاتک به شماره 1544- داخلی 1111 تماس حاصل نموده و نسبت به ثبت نام و خرید اولیه سرویس‌های اینترنت پرسرعت آسیاتک اقدام نمایند.

 

ارائه خدمات اینترنت در مرکز تجارت جهانی فردوسی
ارائه خدمات اینترنت در مرکز تجارت جهانی فردوسی
Product rating: 4.5 out of 5 with 5512 ratings

شرکت آسیاتک به عنوان بزرگ ترین مجموعه ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت در سراسر کشور، با سال‌ها تجربه در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به ده ها هزار کاربر خانگی و سازمان ها و شرکت های مختلف، برای توسعه ی دامنه‌ ی خدمات اینترنت پرسرعت+ADSL2 و خدمات تکمیلی آن، ارائه خدمات ویژه برج‌ ها و مجتمع ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت هم اکنون نیز راه اندازی موفق سرویس برای بسیاری از مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری را در کارنامه خود دارد.

در همین راستا شرکت آسیاتک پس از عقد قرارداد با مرکز تجارت جهانی فردوسی که در محدوده میدان فردوسی تهران واقع گردیده جهت ارائه خدمات به ساکنین محترم این مجتمع‌، تجهیزات فنی مورد نیاز در داخل مجتمع فردوسی نصب گردیده و با راه‌اندازی مرکز اختصاصی برای مجتمع مذکور اقدام به ارائه سرویس اینترنت پر سرعت+ADSL2 نموده است.

به همین منظور تمامی ساکنین مرکز تجارت جهانی فردوسی می‌توانند با مدیریت محترم اجرایی مجتمع فردوسی به شماره‌های 5-66341101 و یا قسمت فروش تجاری آسیاتک به شماره 1544- داخلی 1111 تماس حاصل نموده و نسبت به ثبت نام و خرید اولیه سرویس‌های اینترنت پرسرعت آسیاتک اقدام نمایند.