ابرهایی با بارش استراتژیک

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

ابرهایی با بارش استراتژیک

  • 4
  • 1

 

ابرهایی با بارش استراتژیک

>

ابرهایی با بارش استراتژیک

برای ایجاد تنوع، زیبایی بصری و جلب نظر همکاران در بخش های مختلف محیط کار و افزایش درصد امتیاز زیرمعیار "ارزش های بنیادی" در نظرسنجی فرهنگ سازمانی دنیسون و آشنایی هرچه بیشتر همکاران با ارکان جهت ساز سازمان اعم از ماموریت سازمان، ماموریت واحدها، ارزش های سازمانی و غیره پروژه ای با عنوان "ابرهایی با بارش اهداف استراتژیک" طرح ریزی و اجرا گردید.

ابرهایی با بارش استراتژیک
ابرهایی با بارش استراتژیک
Product rating: 4.5 out of 5 with 4659 ratings

برای ایجاد تنوع، زیبایی بصری و جلب نظر همکاران در بخش های مختلف محیط کار و افزایش درصد امتیاز زیرمعیار "ارزش های بنیادی" در نظرسنجی فرهنگ سازمانی دنیسون و آشنایی هرچه بیشتر همکاران با ارکان جهت ساز سازمان اعم از ماموریت سازمان، ماموریت واحدها، ارزش های سازمانی و غیره پروژه ای با عنوان "ابرهایی با بارش اهداف استراتژیک" طرح ریزی و اجرا گردید.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی