جامعه

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

جامعه

  • 4
  • 1

 

جامعه

جامعه نوع مطلب: مقالات
علاوه بر تاثیر زیست محیطی، شرکت آسیاتک از تاثیر خود بر جوامعی که در آن ها مشغول به فعالیت است نیز آگاهی دارد که در نتیجه ، پروژه اجتماعی در زمینه هایی همانند آموزش ، تعلیم و یا سلامتی این امور را پوشش می دهند. شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه ویژه به مسئولیت‌هایی که در قبال اعتماد مردم دارد، همواره...