باشگاه مشتریان

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

باشگاه مشتریان

  • 4
  • 2
  • 1

 

باشگاه مشتریان

چرا هنگام ورود به حساب کاربری خود در باشگاه مشتریان با پیغام خطا مواجه میشوم؟ نوع مطلب: مقالات
در صورتی که هنگام ورود به حساب کاربری خود در باشگاه مشتریان آسیاتک با پیغام خطا مشابه زیر مواجه می شوید :   از آنجایی که نام کاربری و کلمه عبور  ورود به باشگاه مشتریان با نام کاربری و کلمه عبور  پنل شارژ و تمدید www.1544.ir برابر می باشد  ابتدا می...
چرا امتیازات خرید من در باشگاه مشتریان لحاظ نشده است؟ نوع مطلب: مقالات
به دلیل جدا بودن سیستم شارژ و تمدید سرویس از باشگاه مشتریان، معمولا امتیازات خرید سرویس، تمدید و مواردی از این دست به صورت آنی در باشگاه مشتریان لحاظ نمی شود. فرایند همسان سازی اطلاعات در تاریخ های خاصی از ماه انجام می شود. لذا ممکن است حداکثر  72...