سنجش سرعت

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

سنجش سرعت

  • 4
  • 1

 

سنجش سرعت

مشترک گرامی، در صورتیکه سرویس اینترنت شما از شرکت انتقال داده های آسیاتک می باشد جهت اندازه گیری سرعت از ecare.asiatech.ir اقدام نمایید.

- جهت اطمینان از صحت نتایج، لطفا در زمان تست، سایر صفحات را بسته و اقدام به دانلود نفرمائید.

- در صورت استفاده همزمان چند نفر از مودم، نتایج تست نامعتبر خواهد بود.

در صورت تمایل می توانید از طریق فرم زیر نتایج تست خود را برای پیگیری های آتی ثبت نمائید

ثبت نتیجه
نام:
تلفن:
*استان:
*شهر:
*نام مرکز مخابراتی:
*شماره خط ADSL:
سرویس:
*کد امنیتی:   تازه سازی