اخبار

اخبار اخبار
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

اخبار

  • اخبار
  • اخبار

 

اخبار

آخرین اخبار آسیاتک
Product rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings
اخبار آسیاتک (۶۹۰ خبر)
۱۵ فروردین ۱۳۹۴

توسعه اینترنت پرسرعت آسیاتک در مرکز 3 مخابرات رشت

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر بابک در استان کرمان شد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۴

توسعه اینترنت پرسرعت آسیاتک در مرکز 6 مخابرات رشت

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر بابک در استان کرمان شد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۴

راه اندازی اینترنت پرسرعت آسیاتک در مرکز مخابرات عباس آباد شهر آستارا

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر بابک در استان کرمان شد.

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

مرکز مخابراتی شهر بابک مجهز به سرویس ای دی اس ال آسیاتک شد

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر بابک در استان کرمان شد.

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

آغاز ارایه سرویس اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک در زرندیه

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال شهر زرندیه بابک در استان مرکزی شد.

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

ارایه سرویس اینترنت پرسرعت درمرکز پیامبر شهر بم، توسط آسیاتک

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال شهر بم بابک در استان کرمان شد.

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

توسعه اینترنت پرسرعت آسیاتک در شهر رشت

آسیاتک برترین ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آماده ارائه خدمات ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت ای دی اس ال شهر رشت شد.

۱۸ اسفند ۱۳۹۳

آغاز ارائه سرویس اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک در فارسان

آسیاتک آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت +ADSL2 در شهر فارسان در استان چهار محال و بختیاری شد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۳

توسعه اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک دراستان مرکزی

آسیات رتبه یک اینترنت پرسرعت کشور در راستای توسعه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ای دی اس ال ، به اطلاع متقاضیان محترم اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک در مرکز مخابراتی علیزاده در شهر اراک استان مرکزی می رساند، ، آسیاتک آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به کا

۱۳ اسفند ۱۳۹۳

توسعه اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک دراستان گلستان

آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت کشور در راستای توسعه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ای دی اس ال ، به اطلاع متقاضیان محترم اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک در شهر آق قلا استان گلستان می رساند، آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت میباشد.

۰۳ اسفند ۱۳۹۳

آغاز ارایه سرویس اینترنت پرسرعت ای دی اس ال آسیاتک در شهر خدابنده

آسیاتک پیشرو ارایه اینترنت پرسرعت ای دی اس ال در کشور آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 خود به متقاضیان خدمات اینترنت پرسرعت ای دی اس ال مرکز مخابراتی شهر خدابنده در استان زنجان شد.

۲۸ بهمن ۱۳۹۳

ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان شهر بندرگز در استان گلستان

آسیاتک رتبه یک اینترنت پرسرعت آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ای دی اس ال به کاربران و متقاضیان سرویس های اینترنت پرسرعت +ADSL2 شهر بندرگز در استان گلستان شد.