بسته های اینترنتی ویژه جشنواره پاییزی

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

بسته های اینترنتی ویژه جشنواره پاییزی

بسته های اینترنتی ویژه جشنواره پاییزی

سرعت اتصال 4 مگابیت

قیمت اصلی 120/000 تومان
72/000 (ماهانه 12/000 تومان)
120گیگ ترافیک معادل 60 گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه 20 گیگ)
6ماهه
 

سرعت اتصال 16 مگابیت

قیمت اصلی 360/000 تومان
156/000 (ماهانه 26/000 تومان)
360گیگ ترافیک معادل 180 گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه 60 گیگ)
6ماهه
 

سرعت اتصال 8 مگابیت

قیمت اصلی 150/000 تومان
108/000 (ماهانه 18/000  تومان)
240 گیگ ترافیک معادل 120 گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه 40 گیگ)
6ماهه
 

 

 

   

 

تلفن دفتر مرکزی
1544

 

 

آسیاتل تلفن ثابت نسل نو

 

سرویس VOIP به کاربران اجازه می دهد که تمامی ارتباطات تلفنی خود را بر روی بستر WAN و یا LAN  برقرار کنند و دیگر نیازی به سیستم های آنالوگ قدیمی نداشته باشند تا بتوانند از مزایای صدا با کیفیت بسیار بالا و ویژگی های بسیار دیگر استفاده کنند.

 

 

 

 

خدمات آسیاتک