خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

Owa , خدمات بیسیم اشتراکی , اینترنت بیسیم اشتراکی , پهنای باند اشتراکی , پهنای باند اشتراکی وایرلس , خدمات پهنای باند اشتراکی , آســیاتک جهت ارائه خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی بر بستــر وایــرلس نموده اس
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

 

خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

با تــوجه به محــدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت انتقال داده های آســیاتک اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ثابت بر بستــر بی سیم نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، درنقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح  است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت ) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد .

* ترافیک سایت های داخلی (سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آنها در داخل کشور میزبانی می شود) که نام آنها در این لیست درج شده است، بصورت نیم بها و نصف ترافیک سایت های بین الملل، محاسبه می شود.
* منظور از ترافیک بین الملل، سایت ها و اپلیکیشن هایی است که سرور آنها در خارج از کشور میزبانی می شود مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ....
*ترافیک پیام‌رسان ‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه 265 بصورت یک سوم بها محاسبه می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با 1544 داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

اینترنت بی سیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا 50 مگ/ 1000 گیگ 3ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا۵۰مگ/۵۰۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا 50 مگ/ 300 گیگ 6ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا۵۰مگ/1۰۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بی سیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۲۰۴۸ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۱۰۲۴ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۳۰۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰ مگ ۶۰۰ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۱۰۰ گیگ ۶ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/ ۱۵گیگ ۳ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بی سیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه (ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال) قیمت دو سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۱۲۰ گیگ 24ماهه
ثبت نام اولیه
-
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ /۱۲۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۸۰ گیگ ۱۲ ماهه
ثبت نام اولیه
-
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۲۴ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
-
سرویس OWA از8 تا ۲۰مگ/6۰ گیگ 3 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
-
سرویس OWA از 8 تا ۲۰مگ/12۰ گیگ 6 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
-
سرویس OWA از 8 تا ۲۰مگ/24۰ گیگ 12 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
-
سرویس OWA از 8 تا ۲۰مگ/۲۰ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا۲۰ مگ/ ۶ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه
-
-
-
-

اینترنت بی سیم اشتراکی 16 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا۱۶مگ/۱۶۰گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا۱۶مگ/۱۶گیگ ۶ماهه
ثبت نام اولیه
-
-
-

اینترنت بی سیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا 12مگ/۶۰گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
سرویس OWA از 4 تا ۱۲ مگ/ ۱۰ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
سرویس OWA از 4 تا 12مگ/3۰ گیگ 3 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
سرویس OWA از 4 تا 12مگ/6۰ گیگ 6 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-

اینترنت بی سیم اشتراکی 10 مگ Outdoor Wireles

نام سرویس توضیحات قیمت سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا۱۰مگ/۱۰گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بی سیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/۱۵۰ گیگ ۱۲ ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/۸۰ گیگ ۶ ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۴۰ گیگ ۳ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 4 تا ۸ مگ/ 8 گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۴ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۲ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بی سیم اشتراکی 4 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال)  
سرویس OWA از 512 کیلوبیت تا 4مگ 180 گیگ یک ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بی سیم اشتراکی 2 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال)  
سرویس OWA از 256کیلوبیت تا 2مگ 30 گیگ یک ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بی سیم اشتراکی 1مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال)  
سرویس OWA از 128 کیلوبیت تا 1مگ 15 گیگ یک ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

گیگ باکس خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

نام سرویس قیمت (ریال)  
گیگ باکس10گیگ 1روزه
گیگ باکس50گیگ 7روزه
گیگ باکس120گیگ 30روزه

حجم اضافه بی سیم اشتراکی

حجم اضافه قیمت (ریال)  
1000 گیگابایت
500 گیگابایت
200 گیگابایت
100 گیگابایت
50 گیگابایت
30 گیگابایت
10 گیگابایت
5 گیگابایت
3 گیگابایت

"حجم های اعلامی در کلیه پکیج های سرویس بی سیم اشتراکی به صورت بین الملل بوده و در صورت استفاده از سایت های منتخب داخلی به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد "

هزینه نصب اکسس پوینت و راه اندازی سرویس به مبلغ 15,000 تومان می باشد. همچنین هزینه نصب تجهیزات رادیویی در پشت بام و کابل کشی آن بسته به شرایط در محل دریافت می گردد.

هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی 15.000 تومان می باشد

توجه نمایید درصورتی که بعد از امکانسنجی حضوری و مثبت بودن امکان سرویس دهی، درخواست دریافت سرویس از طرف مشتری کنسل گردد مبلغ ایاب و ذهاب و هزینه امکان سنجی معادل 15،000 تومان از مشتری اخذ می گردد.


 

برای مطالعه شرایط و مقررات اینجا را کلیک کنید