خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی

Owa , خدمات بیسیم اشتراکی , اینترنت بیسیم اشتراکی , پهنای باند اشتراکی , پهنای باند اشتراکی وایرلس , خدمات پهنای باند اشتراکی , آســیاتک جهت ارائه خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی بر بستــر وایــرلس نموده اس
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی

 

خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی

با تــوجه به محــدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت انتقال داده های آســیاتک اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ثابت بر بستــر وایــرلس نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، درنقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح  است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت ) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد .

* ترافیک سایت های داخلی (سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آنها در داخل کشور میزبانی می شود) که نام آنها در این لیست درج شده است، بصورت نیم بها و نصف ترافیک سایت های بین الملل، محاسبه می شود.
* منظور از ترافیک بین الملل، سایت ها و اپلیکیشن هایی است که سرور آنها در خارج از کشور میزبانی می شود مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ....
*ترافیک پیام‌رسان ‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه 265 بصورت یک سوم بها محاسبه می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با 1544 داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.

اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)  
سرویس OWA نامحدود برنزی  از ۱۲۸تا ۱۰۲۴ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۵گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA نامحدود نقره ای از ۲۵۶ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA نامحدود طلايي از ۵۱۲ تا ۴۰۹۶ کيلوبيت با امکان تبادل حداقل ۱۸۰گيگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت سه ماهه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا 50 مگ/ 1000 گیگ 3ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا۵۰مگ/۵۰۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا 50 مگ/ 300 گیگ 6ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا۵۰مگ/1۰۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۲۰۴۸ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۱۰۲۴ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۳۰۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰ مگ ۶۰۰ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۱۰۰ گیگ ۶ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/ ۱۵گیگ ۳ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه (ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت دو سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۱۲۰ گیگ 24ماهه
ثبت نام اولیه
-
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ /۱۲۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۸۰ گیگ ۱۲ ماهه
ثبت نام اولیه
-
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۲۴ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
-
سرویس OWA از 8 تا ۲۰مگ/۲۰ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
سرویس OWA از 1 تا۲۰ مگ/ ۶ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه
-
-
-
-

اینترنت بیسیم اشتراکی 16 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا۱۶مگ/۱۶۰گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
سرویس OWA از 1 تا۱۶مگ/۱۶گیگ ۶ماهه
ثبت نام اولیه
-
-
-

اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا 12مگ/۶۰گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-
-
-
سرویس OWA از 4 تا ۱۲ مگ/ ۱۰ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
-

اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)  
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 2400 گیگ در 12 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در 12 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در6 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 12 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 6 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 3 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 6 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 3 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 200 گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ/ 150 گیگ در 3 ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 100 گیگ 1ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ 1ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بیسیم اشتراکی 10 مگ Outdoor Wireles

نام سرویس توضیحات قیمت سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا۱۰مگ/۱۰گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت سالانه (ریال)  
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/۱۵۰ گیگ ۱۲ ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/۸۰ گیگ ۶ ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۴۰ گیگ ۳ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 4 تا ۸ مگ/ 8 گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۴ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۲ گیگ 1 ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید

حجم اضافه وایرلس اشتراکی

حجم اضافه قیمت (ریال)  
1000 گیگابایت
----
500 گیگابایت
----
200 گیگابایت
----
100 گیگابایت
----
50 گیگابایت
----
30 گیگابایت
----
10 گیگابایت
----
5 گیگابایت
----
3 گیگابایت
----