شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ایران تلکام

غرفه آسیاتک در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی امسال میزبان دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران، معاون وزیر ارتباطات و جمعی از مدیران و نخبگان و فعالان حوزه CT کشور بود.
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ایران تلکام

  • گالری
  • گالری

 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ایران تلکام

غرفه آسیاتک در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی امسال میزبان دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران، معاون وزیر ارتباطات و جمعی از مدیران و نخبگان و فعالان حوزه CT کشور بود.