جشنواره ستارگان فناوری

اینترنت، اینترنت پرسرعت، اینترنت پرسرعت ADSL2+ آسیاتک برترین ارائه کننده اینترنت پرسرعت ADSL2+ در جشنواره ستارگان فناوری با اقتدار حضور بهم رساند .
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

جشنواره ستارگان فناوری