درخواست عاملیت فروش-حقوقی

درخواست عاملیت فروش-حقوقی درخواست عاملیت فروش-حقوقی
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

درخواست عاملیت فروش-حقوقی

 

درخواست عاملیت فروش-حقوقیاطلاعات متقاضی
* نام شرکت
* نام و نام خانوادگی مدیرعامل
* پست الکترونیکی
* تلفن
* تلفن همراه
* استان ها
* شهر
* آدرس
* کدپستی
* طول جغرافیایی مکان تجاری
ورود به آدرس https://www.google.com/maps پیدا کردن موقعیت تجاری بر روی نقشه – راست کلیک بر روی موقعیت تجاری – در پنجره ای طول و عرض جغرافیایی آن نقطه نمایش داده می شود که مورد نظر ما می باشد.
* عرض جغرافیایی مکان تجاری
ورود به آدرس https://www.google.com/maps پیدا کردن موقعیت تجاری بر روی نقشه – راست کلیک بر روی موقعیت تجاری – در پنجره ای طول و عرض جغرافیایی آن نقطه نمایش داده می شود که مورد نظر ما می باشد.
0
سوابق کاری
* رزومه کاری
لطفا فایل روزمه خود را با یکی از فرمت های pdf,doc,docx,jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک رزومه کاری
* تصویر اساسنامه شركت/ جواز کسب
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر اساسنامه شركت/ جواز کسب
* تصویر آگهي تاسيس شركت
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر آگهي تاسيس شركت
* تصویر روزنامه رسمي شركت/ مجوز تاسیس
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر روزنامه رسمي شركت/ مجوز تاسیس
* تصویر آگهي آخرين تغييرات شركت
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر آگهي آخرين تغييرات شركت
* گواهی ارزش افزوده
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک گواهی ارزش افزوده
* تصویر سند يا قولنامه محل دفتر فروش
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر سند يا قولنامه محل دفتر فروش
* تصویر شناسنامه یا كارت ملي صاحبان امضا شركت
لطفا تصاویر را با یکی از فرمت های jpg,gif,png و حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود کنید
و يا لينک تصویر شناسنامه یا كارت ملي صاحبان امضا شركت
* تصویر دفتر یا فروشگاه
و يا لينک تصویر دفتر یا فروشگاه
1
* کد امنیتی: