فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی برای خرید تجهیزات پسیو 6

فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی برای خرید تجهیزات پسیو 6 فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی برای خرید تجهیزات پسیو 6
Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی برای خرید تجهیزات پسیو 6

  • 4
  • 1

 

فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی برای خرید تجهیزات پسیو 6

اطلاعات شرکت متقاضی
* نام شرکت
* زمینه فعالیت شرکت
* کد اقتصادی
* شناسه ملی
شماره ثبت شرکت / سازمان
نشانی وب سایت
نمونه: www.asiatech.ir
* تلفن
* فاکس
* آدرس
0
اطلاعات شخص پاسخگوی شرکت
* نام ونام خانوادگی
* تلفن همراه
* پست الکترونیکی
1
* کد امنیتی: