فرهنگ سازمانی آسیاتک

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

فرهنگ سازمانی آسیاتک

 

فرهنگ سازمانی آسیاتک

آخرین مقالات آسیاتک
Product rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings

فرهنگ سازمانی دربرگیرنده ارزش‌ها و رفتارهایی است که به محیط اجتماعی و روانی منحصر به فرد سازمان کمک می‌نمایند. فرهنگ شامل چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌ها، هنجارها، باورها و عادات سازمان است. شرکت آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور و شرکتی پیشرو در راستای فرهنگ سازی  در درون سازمان و در سطح جامعه در ابتدای سال 96 در کمیته فرهنگ سازمانی، پروژه های زیر را طرح ریزی و در طول سال اجرا کرده است: