آسیاتک اینترنت یک

پیام مدیر عامل شرکت آسیاتک در زمینه ارتقا کیفیت در وبگاه جایزه ملی کیفیت فناوری اطلاعات (فاوا)

News Date: 1392/02/18 ---News ID 3

پیام مدیر عامل شرکت آسیاتک در زمینه ارتقا کیفیت در وبگاه جایزه ملی کیفیت فناوری اطلاعات (فاوا)

 سازمان هاي پیشرو، با بكارگرفتن مدل های کیفیت به عنوان چارچوبي براي مديريت سازمان خود،كه همه زواياي آن‌ را پوشش می‌دهد، به سوي سرآمدی حركت مي‌كنند و به اصول کیفیت و مفاهيم محوري سرآمدی سازماني، در فضایي كه مبتني بر اصول ارزشي سازمان است، عينيت مي ‌بخشند. اين سازمان ها، دستيابي به اهداف پايدار را در گرو اجراي رويكردهایي مي‌دانند كه در چارچوب معيارهاي مدل کیفیت يكپارچه شده باشند و همواره بهبود يابند.