آسیاتک اینترنت یک

روز جهانی زمین پاک - حال زمین خوب نیست

News Date: 1393/02/02 ---News ID 67

روز جهانی زمین پاک - حال زمین خوب نیست

روز جهانی زمین پاک هر ساله در 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت در تمام دنیا برگزار می‌شود و به همه مردم یادآوری می‌کند که نباید سیاره خود "زمین" را فراموش کنند.
تاریخچه این مناسبت به سال 1969 برمی گردد و در ایران نیز هم زمان با دیگر كشورهای جهان هفته زمین پاك از روز دوم اردیبهشت به مدت یك هفته در سراسر كشور برپا می‌شود؛ نخستین روز این هفته (دوم اردیبهشت ماه) به نام روز زمین پاك نامگذاری شده‌است.