آسیاتک اینترنت یک

راهنمای استفاده از بن کارت هدیه ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

News Date: 1392/02/11 ---News ID 49

راهنمای استفاده از بن کارت هدیه ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به اطلاع مشترکین گرامی می رسانیم، در صورت دریافت بن از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به راهنمای استفاده از بن در سایت مراجعه نمایید.


امور مشترکین آسیاتک