آسیاتک اینترنت یک

جایزه کیفیت آسیاتک((Asiatech Quality Award(AQA)

News Date: 1392/07/21 ---News ID 28

جایزه کیفیت آسیاتک((Asiatech Quality Award(AQA)

شرکت انتقال داده های آسیاتک همواره تلاش دارد تا دستیابی به قله های تعالی را سرلوحه تمام امور قرار دهد . بدیهی است که تحقق چنین آرمانی بدون در نظر گرفتن زنجیره تامین و ارتقاء سطح کیفی نمایندگان شرکت میسر نمی باشد. در این راستا جایزه کیفیت آسیاتک((Asiatech Quality Award(AQA) بر اساس جوایز کیفیت ملی ، بین الملی و استاندارد ISO9001 طراحی شده است. مطابق با برنامه ریزی های انجام شده همایش آشنایی نمایندگان با این جایزه در تاریخ 19/7/92 با حضور نمایندگان شرکت از سراسر کشور در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید تا بدینوسیله به صورت رسمی فرآیند ارزیابی نمایندگان شرکت آسیاتک آغاز شود. با این امید که بتوانیم با این جایزه گام دیگری در مسیر پیشرفت و ارتقاء شرکت و زنجیره تامین آن برداریم. در آینده اخبار بیشتری از این اقدام بی سابقه در حوزه شرکت های IT خواهیم داشت .